2017 წლის ESM-EVBO-ს ერთობლივი სხდომა. 29 მაისი – 1 ივნისი, 2017, ჟენევა, შვეიცარია თანაფარდობა სისხლძარღვოვანი სიბერის, დაავადების ასაკის და პაციენტთა ასაკის შორის

მანწკავა მ., მომცელიძე ნ., გოცაძე მ.

 

ჩვენს მიერ იყო შესწავლილი სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფები, რომლებსაც არ აღენიშნებოდათ დაავადებები და რომლებსაც აღენიშნებოდად არტერიული ჰიპერტენზია 5 წელი და 15 წელი. სულ 6 ჯგუფი. აღმოჩნდა რომ სუბიექტის ასაკი და დაავადების ასაკი მოქმედებს სისხლძარღვოვან დაბერებაზე. დასკვნის სახით შესაძლოა ითქვას, რომ სასხლძარღვოვან დაბერება არის რისკ-ფაქტორი ისეთი დაავადებებისა, რომლებიც კორელირებენ ადამიანის ასაკთან.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *