რეგიონალური და სისტემური ჰემორეოლოგიური დარღვევები დიაბეტური ტერფის განგრენის დროს

67ნუგზარ ფარღალავა, მაია მაწკავა, გიორგი მჭედლიშვილი.

 

ჩვენ ვიკვლევდით ერითროციტების აგრეგადობას დიაბეტური ტერფის განგრენის მქონე პაციენტების ვენურ სისხლში და ამპუტაციამდე ტერფის მკვებავ სისხლძარღვში. აგრეგადობას ვიკვლევდით “Georgian technique” მეთოდით.  ეს არის მგრძნობიარე, ზუსტი და რაოდენობრივი მეთოდი. ჩვენმა კვლევებმა გვიჩვენა, რომ აგრეგადობა 20% მეტია, ვიდრე დაზიანებულ უბანში. ამგვარად, ჰემორეოლოგიური დარღვევები სისტემურ სისხლში ვითარდება უფრო გვიან, ვიდრე ადგილობრივად.

 

         

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

↓