სტრუქტურა

 

 

 

 

 

 

  • მულტიდისციპლინარული უმაღლესი სკოლა;
  • ინოვაციების და ტექნოლოგიური უზრუნველყოფის ჰაბი;
  • საბაზისო და გამოყენებითი კვლევების დეპარტამენტი;
  • კლინიკური ლაბორატორია "MRheo";
  • DAO კლინიკა–დიაგნოსტიკური, ანალიტიკური, სამკურნალო და პრევენციის სერვისების მიმწოდებელი დეპარტამენტი;
  • რეოლოგიის დარგობრივი განვითარების დეპარტამენტი;
  • ინტერნაციონალიზაციის, მასიური კომუნიკაციის და ადაპტირების დეპარტამენტი;

 

         

↓