სისხლის რეოლოგიური სტატუსი და ყურძნის წიპწის ზეთის ეფექტი პაროდონტიტით დაავადებულ პაციენტებში

58მ. გაგუა, მ. მანწკავა,
ნ. მომცელიძე, ნ. თამასიძე,
მ. ნიკოლაიშვილი, ტ. ტუპინაშვილი,
ს. ზენაიშვილი.

 

ბერიტაშვილის ბიოსამედიცინო ექსპერიმენტული ცენტრი
საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი


ბოლო 20 წლის განმავლობაში დამტკიცებული იქნა, რომ ენდოთელიუმი სრულიადაც არ არის პასიური ბარიერი ორგანოებსა და ქსოვილებს შორის, არამედ აქტიური ორგანოა, რომლის დისფუნქცია პრაქტიკულად ყველა გულსისხლძარღვთა დაავადების, მათ შორის ათეროსკლეროზის, ჰიპერტენზიის, გულის იშემიური დაავადების, გულის ქრონიკული უკმარისობის აუცილებელ კომპონენტს წამოადგენს, აგრეთვე მონაწილეობს ანთებით რეაქციებში, აუტოიმუნურ პროცესებში, დიაბეტის, თრომბოზის, სეფსის დროს და სხვ (7,10,11).

პაციენტებში პაროდონტიტის განვითარების პროცესებს ძალიან დიდი ყურადღება ექცევა,  ვინაიდან ეს დაავადება მიაკუთვნეს გულსისხლძარღვთა დაავადების რისკებს. არსებობს მონაცემები, რომ პაროდონტიტის განვითარება ასოცირდება დიდი კალიბრის არტერიის მნიშვნელოვან ათელოსკლეროტულ დარღვევებთან. აქედან გამომდინარე თემა აქტუალურია და ძალზედ მნიშვნელოვანი, ამიტომ გადავწყვიტეთ შეგვესწავლა პაროდონტიტით დაავადებული პაციენტებში სისხლის რეოლოგიური კომპონენტები და ყურძნის წიპწის დადებითი მოქმედება პაროდონტიტის დროს განვითარებულ ანთებით პროცესებზე.

 

მასალა და მეთოდები  

გაიშალოს

ლიტერატურა

 

 

 1. მ.ნიკოლაიშვილი, თ.მჭედლური, დ.მარგალიტაშვილი, მ.ღაღოლიშვილი. საფერავის ყურძნის ჩენჩოდან და წიპწიდან გამოყოფილ ზეთში შემავალი ვიტამინების გავლენა ცოცხალ ორგანიზმზე. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ინტელექტი ტ3, (38), გვ 21-24.
   
 2. მ.ნიკოლაიშვილი, თ.მჭედლური, დ.მარგალიტაშვილი, მ.ღაღოლიშვილი, ზ.ზურაბაშვილი. ბიოლოგიურად აქტიური ნაერთის ყურძნის ზეთის გავლენა ამინომჟავებისა და ბიოგენური ამინების ცვლაზე ვირთაგვას სისხლში. ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა №6 (61)გვ 28-30.
   
 3. ნიკოლაიშვილი, მ.გოგუა, ქ.ფრანჩუკი, ტ.ტუფინაშვილი, ი.ვაშაკიძე საფერავის ჯიშის ყურძნის ზეთის გავლენა პარადონდიტის მკურნალობაში. V საერთაშორისო კონფერენციაზე_ `ჯანმრთელობა და ეკოლოგია ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა № (გვ 102-103.
   
 4. Кикалишвили Б.И, Зурабашвили Д.З, Нтколаишвили М.И. Зурабашвили З.А, Гиоргобиани И.Б Жирнокислотный состав масло из косточек винограда и его действие в форме пощевой добавки.  Медицинские Новости Грузии No 2 (191) 2011.73-75.
   
 5. Кикалишвили Б.И, Зурабашвили Д.З, Николаишвили М.И. Зурабашвили З.А, Гиоргобиани И.Б. Основные физико-химические константы масло косточек винограда и его действие в форме пищевой добавки (экспериментальное исследование). Медицинские Новости Грузии. No 6(195) 2011.85-87.
   
 6. Mantskava M.M., Momtselidze N.G., Davlianidze L.Sh., Mitagvaria N.P. Hemorrhagic Shock and stress – Cause and Concequence of Hemorheology Disturbances on the Example of the Changes in Ertythrocyte aggregation. J.Stress of Physiology and Biochemistry. ISSN 1997-0838. v. 10. N 2, 2014. pp. 238-246.
   
 7. Mantskava M., Momtselidze N., Pargalava N., Varazashvili M., T Sordia. Role of erythrocyte aggregation as a hemorheological disorders in microangiopathy during I type diabetes mellitus. Тромбоз, гемостаз и реология №4 (44) 2010. с. 33-3.
   
 8. Путинцев С. Б. Обоснование выбора конструкционного материала и технологии несъемных зубных протезов у больных хроническим генерализованным пародонтитом. (клинико-лабораторное исследование): Дис. … канд. мед. наук. – Омск, 2009. – 149 с.
   
 9. Русакова Е. Ю. Стоматологическая заболеваемость и обоснование комплексной профилактики у детей Приморского края: Дис. … канд. мед. наук. – Екатеринбург, 2008. 155 с.
   
 10. Jaftha A,Holmes H. Periodontitis and cardiovaskular  disease. SADJ 2013, 68(2): 62-63.
   
 11. Carallo C,De Franceschi MS, Tripolino C et al. Common carotid and bronhial artery hemodinamic alterations in periodontal disease. J Clin Periodontal 2013, 40 (5) 431-436.

   

   

   

         

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

↓