კითხვა-პასუხი

64ა განსაზღვრავს სისხლის რეოლოგიურ თვისებებს?

სისხლის ჰემორეოლოგიური პარამეტრები განსაზღვრავს სისხლის რეოლოგიურ თვისებებს.
 

რა განსაზღვრავს ჰემორეოლოგიურ სტატუსს?

პასუხი

რა საშიშროებას იწვევს ჰემორეოლოგიური ცვლილებები?

პასუხი

ვის ესაჭიროება გამოკვლევა?

პასუხი

სად უნდა ჩავიტარო რეოლოგიური კვლევა?

პასუხი

რისთვის არის საჭირო რეოლოგიური გამოკვლევა?

პასუხი

რატომ არის ასეთი მოთხოვნადი რეოლოგიური კვლევები ამჟამად?

პასუხი

 

         

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

↓