28-ე მედიკოსთა საერთაშორისო სკოლა-კონფერენცია!

აია მანწკავა სპეციალური სესიის „ კლინიკო-ლაბორატორული კვლევები სამედიცინო პრაქტიკაში“ხელმძღვანელის სტატუსით იმყოფებოდა 28-ე მედიკოსთა საერთაშორისო სკოლა-კონფერენციაზე  („ახალი ათასწლეულის მედიცინა“, ქობულითი, 2020, 29.08.-12.09, სკოლა-კონფერენციისორგანიზატორი პროფ. ალექსანდრე პაპიტასვილი). სესიაზე განხილული იყო…

კლინიკური რეოლოგიის საკითხები, სომატური და ფსიკიური ჯანმრთელობის მხდომარეობის შემსწავლელი ახალი ინსტრუმენტალი, COVID-19-ის ფონზე წარმოშობილი ლაბორატორული მედიცინის ახალი გამოწვევები. სესიის მიმართ დამსწრე საზოგადოებამ და კონფერენციის ორგანიზატორებმა გამოიჩინეს განსაკუტრებული დაინტერესება. რეოლოგთა საზოგადოების და მეცნიერთა და სპეციალისტთა საზოგადოების შორის გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი. 

         

↓