პრეეკლამპსიის დროს რეოლოგიური დარღვევები

17მანწკავა მ., მომცელიძე ნ.


 

ბერლინი, გერმანია, 18 – 21 მარტი, 2016 წ. (ადამიანის რეპროდუქციის  მე-16 მსოფლიო კონგრესი).

 

 

 

 

 

         

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

↓