This is default featured post 1 title

This is default featured post 2 title

This is default featured post 3 title

This is default featured post 4 title

This is default featured post 5 title

მომავალ წლებში დაგეგმილი ღონისძიებების ნუსხა

ძვირფასო კოლეგებო, ვაქვეყნებთ 2017 წელს დაგეგმილი ღონისძიებების ნუსხას. ახალგაზრდა სპეციალისტებო, სადოქტორანტებო, სამაგისტრებო, სტუდენტებო, დაგვიკავშირდეთ, რათა მიიღოთ კვლიფიცირებული პასუხი ყველა თქვენთვის საინტერესო შეკითხვაზე თეზისების, პოსტერების, მოხსენების შესახებ და აგრეთვე ღონისძიებაზე რეგისტრაციის და განსახლების თაობაზე.

თრომბოზის საერთაშორისო 25–ე კონფერენცია

23–26 მაისი, 2018. ვენეცია, იტალია 

http://www.hemostas.ru/www.thrombosis2018.org

 

დაარსდა რეოლოგიის დარგში მოღვაწეთა ყოველწლიური პრემია

დაარსდა გამოყენებითი რეოლოგიის დარგში მოღვაწეთა ყოველწლიური პრემია. კომპეტენტური ჟიური ყოველი წლის ნოემბერში გამოავლენს გამარჯვებულს. კონკურსი განკუთვნილია ახალგაზრდა სპეციალისტებისათვის, დოქტორანტებისათვის, მაგისტრებისათვის, ბაკალავრებისათვის, სტუდენტებისათვის. საბუთების ნუსხა და საკონკურსო განაცხადის შემოტანის ვადები გამოქვეყნდება საიტზე მოგვიანებით. ადევნეთ თვალყური.
 

 

 

საერთაშორისო კონფერენცია “ბიომექანიკა – 2016”

ქ.პერმში წარმატებით დასრულდა საერთაშორისო კონფერენცია "ბიომექანიკა-2016".  კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღეს გამოჩენილმა ფიზიკოსებმა, მათემატიკოსებმა, ბიოლოგებმა პერმიდან, მოსკოვიდან, სანტ-პეტერბურგიდან, ლიონიდან, პარიზიდან, აახენიდან, დუსერდოლფიდან,  ჟენევადან, ბრემენიდან, თბილისიდან. ქართველ მეცნიერს მაია მანწკავას, რომელიც თავჯდომარეობდა კლინიკური რეოლოგიის საქციას, ჰქონდა წარმოდგენილი სამი მოხსენება: "რეოლოგია ჰესტოზების დროს", "რეოლოგიური გამოკვლევები და კოულტერის პრინციპი", "მიკროცირკულაციი დარღვევა, როგორც პარაპლასტიურობის სინდრომი პირველადი ავთვისებიანი დაავადებების დროს". ამ თემატიკაზე და კონფერენციაზე წარდგენილი სხვა თეზისების თემაზე იქნებდა გამოცემული ვრცელი სამეცნიერო სტატიები რეცენზირებად იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალში. გამოცემისთანავე ჩვენ საიტზე აიტვირთება ჟურნალის ჩამოსაქაჩი ვერსია.

 

 

ჩანაწერების ალტერნატიული არჩევა

მიკროცირკულაციის კოეფიციენტის შეფასების ახალი არაი...

მ.მანწკავა ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი, 0160, თბილისი, საქართველო, ლ.გოთუას ქ., 14, e-mail: mantskavamaka@rambler.ru   ანოტაცია. სისხლის მიმოქცევის სისტემის სადიაგნოსტიკო საშუალებაა  რეზისტიული არტერიების ფუნქციური მდგომარეობის კვლევა. საერთო არტერიული და ვენური წნევის მუდმოვობის დროს, რეზისტიული არტერიებში წნევა განპირობებულია მათი ფუნქციური მდგომარეობით. ახალი არაინვაზიური მეთოდი იყო განხორციელებული ოთხარიანი ულტრაბგერითი ხელსაწყოთი “Dop 8/4” (გერმანია). სხივის და მუხლის არტერიების სტანდარტული

სრულად
Alternative text

არაინვაზიური არტერიული ელასტიურობის, სისხლძარღვის ...

მანწკავა მ., პოღოსოვა ნ.   ეს ნაშრომი წარმოადგენს კლინიკურ-ლაბორატორულ კვლევის დიზაინს (ვერსია 1). კვლევების დაგეგმვას, აღსრულებას და შეჯამებას. გააჩნია ფუნდამენტური (სამეცნიერო) და გამოყენებითი (კლინიკური) მნიშვნელობა. წინამდებარე ოფიციალური დიზაინი შედგება მიზნის და აქტუალობის აღწერილობისაგან, სამიზნე ჯგუფების მითითებისაგან, ლიტერატურული მიმოხილვისაგან, მოსალოდნელი შედეგებისაგან და გამოყენებული ლიტერატურის ჩამონათვალისაგან.   ​  

სრულად
Alternative text

გამოქვეყნებული სტატიების ნუსხა...

1. Манцкава М.М., Момцелидзе Н.Г. Микроциркуляция, реологический статус крови и возрастные измененния. Вестник Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан, №5, 2015 Материалы I Евразийского съезда геронтологов. Pp.173-178. 2. Mantskava M., Momtselidze N., "Щитовидная железа и пародонтит" (in press).

სრულად
Alternative text

რეგიონალური და სისტემური ჰემორეოლოგიური დარღვევები...

ნუგზარ ფარღალავა, მაია მაწკავა, გიორგი მჭედლიშვილი.   ჩვენ ვიკვლევდით ერითროციტების აგრეგადობას დიაბეტური ტერფის განგრენის მქონე პაციენტების ვენურ სისხლში და ამპუტაციამდე ტერფის მკვებავ სისხლძარღვში. აგრეგადობას ვიკვლევდით “Georgian technique” მეთოდით.  ეს არის მგრძნობიარე, ზუსტი და რაოდენობრივი მეთოდი. ჩვენმა კვლევებმა გვიჩვენა, რომ აგრეგადობა 20% მეტია, ვიდრე დაზიანებულ უბანში. ამგვარად, ჰემორეოლოგიური დარღვევები სისტემურ სისხლში ვითარდება უფრო გვიან, ვიდრე ადგილობრივად.

სრულად
Alternative text

ჰემორაგიული შოკი და სტრესი – ჰემორეოლოგიის დარღვევ...

მანწკავა მ.,  ი. ბერიტაშვილის სახ. ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი, თბილისი. 0160. მომცელიძე ნ., ი. ბერიტაშვილის სახ. ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი, თბილისი. 0160. დავლიანიძე ლ., ი. ბერიტაშვილის სახ. ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი, თბილისი. 0160. მითაგვარია ნ., ი. ბერიტაშვილის სახ. ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი, სისხლმოძრაობისა და მეტაბოლიზმის დეპარტამენტი. თბილისი. 0160.   სისხლდენების დროს განვითარებული ჰემორაგიული შოკი არის მძლავრი სტრესი ორგანიზმისათვის. სტრესული

სრულად
Alternative text

მიკროცირკულაციის და რეოლოგიის კომპლექსური შეფასება...

ახალი სტატია საერთაშორისო რეცენზირებად ჟურნალ «SCI-ARTICLES»-ში, №54, 2016, გვ.40-50   მანწკავა მ.   სტატიაში არის აღწერილი რეოლოგიური პარამეტრების და მიკროცირკულაციის ერთდროული შეფასების მონაცემები დიაბეტურ პაციენტებში მიკროანგიოპათიების განვითარების დროს. სტატიაში მოყვანილია ახალი არაინვაზიური მიკროცირკულაციის შეფასების მეთოდოლოგიის დეტალური აღწერილობა.   საკვანძო სიტყვები: მიკროცირკულაციის კოეფიციენტი, დიაბეტი, ანგიოპათიები.   აღნიშნული სტატიის გაცნობა შეგიძლიათ ამავე საიტის რუსული ვერსიის განყოფილებაში. დააჭირეთ

სრულად
Alternative text

სისხლის ჰემოროლოგიური სტატუსი...

მანწკავა მ., მომცელიძე ნ. ლამბერგის აკადემიის გამომცემლობა (ISBN 978-3-659-66111-2) 2014. www.lap-publishing.com.          

სრულად
Alternative text

ადამიანის რეზინსტენტული არტერიის ფუნქციური მდგომარ...

გ.  მჭედლიშვილი, მ. მანწკავა, თ. ურდულაშვილი.   აღსანიშნავია, რომ რეზისტიული არტერიები თამაშობენ წამყვან როლს ფიზიოლოგიური პარამეტრების რეგულაციაში სისხლის მიმოქცევის სისტემა. შემოთავაზებულია ადამიანის რეზისტიული არტერიების ფუნქციური მდგომარეობის შესაფასებლად  ახალი არაინვაზიური მეთოდი. მეთოდი ეფუძნება პოსტისქემიური ჰიპერემიის შედეგად წარმოშობილი სისხლის ნაკადის და ფონური სისხლის ნაკადის შეფარდების გამოთვლას. სისხლის ნაკადის სიჩქარის გაზომვა ხდებოდა რადიალურ არტერიაში დოპლერის ეფექტზე მომუშავე აპარატით.

სრულად
Alternative text

ჰემორეოლოგიური, მიკროვაკულარული და ჰემოდინამიკური ...

ურდულაშვილი თ., მომცელიძე ნ., მანწკავა მ., ნარსია ნ., მჭედლიშვილი გ.   ჰემორეოლოგიური დარღვევების მნიშვნელობა მწვავე სისხლძარღვოვანი სინდრომების წარმოქმნაში კარგად არის ცნობილი, მაგრამ მათი როლი ქრონიკული იშემიური დაავადების წარმოქმნაში ჯერ კიდევ არ არის ცნობილი. ჩვენ ნაშრომში განვიხილეთ რეოლოგიური სისხლძარღვოვანი და ჰემოდინამიკური ფაქტორს როლი კორონარული გულის დაავადების წარმოქმნაში. აღმოჩნდა, რომ რეოლოგიური დარღვევები ვლინდება დაავადების ადრეულ ეტაპზე ვიდრე

სრულად
Alternative text

 

 

2016 წლის ნობელიანტი

139ნობელის პრემია მედიცინაში და ფიზიოლოგიაში გადაეცა ტოკიოს ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის პროფესორს იოსინორი ოსუმის უჯრედის აუტოფაგიის სფეროში აღმოჩენის გამო. რეოლოგთა საზოგადოება ულოცავს პროფესორს და ამზადებს სამეცნიერო ნარკვევს თემაზე "აუტოფაგია და სისხლის უჯრედები".

 

 

 

 

ორსულებში სისხლის რეოლოგიური სტატუსის განსაზღვრის დიაგნოსტიკური ეფექტურობა

გამოქვეყნდა ახალი სტატია  საერთაშორისო რეცენზირებად  ჟურნალ «SCI-ARTICLES»-ში, №54, 2016, გვ.40-50

 

მანწკავა მ., მომცელიძე ნ., ურდულაშვილი თ., ლომიტაშვილი ნ.

 

სტატიაში აღწერილმა პოპულაციურმა კვლევამ და მონაცემთა სტატისტიკურმა ანალიზმა გამოკვეთა თუ რეოლოგიური სტატუსის რომელი შემადგენელი არის ყველაზე მგძნობიარე და ინფორმატიული ორსულობის მიმდინარეობის დროს. აღმოჩნდა რომ ერითროციტთა მემბრანის დეფორმაციის უნარი მკვეთრად იცვლება პრეეკლამპსიის დროს და მეტიც. ერითროციტთა დეფორმადობის შეფასება ნათელს ჰფენს ჰესტოზის პროგნოზს.

საკვანძო სიტყვები: ჰესტოზი, რეოლოგიური სტატუსი.

 

აღნიშნული სტატიის გაცნობა შეგიძლიათ ამავე საიტის რუსული ვერსიის განყოფილებაში. დააჭირეთ მარტოოდენ რუსული ენის აღმნიშვნელ დროშას საიტის მარჯვენა ზედა მხარეს "ენის შერჩევის" განყოფილებაში.

 

მიკროცირკულაციის და რეოლოგიის კომპლექსური შეფასება მიკროანგიოპათიების მქონე პაციენტებში

135 ახალი სტატია საერთაშორისო რეცენზირებად ჟურნალ «SCI-ARTICLES»-ში, №54, 2016, გვ.40-50

 

მანწკავა მ.

 

სტატიაში არის აღწერილი რეოლოგიური პარამეტრების და მიკროცირკულაციის ერთდროული შეფასების მონაცემები დიაბეტურ პაციენტებში მიკროანგიოპათიების განვითარების დროს. სტატიაში მოყვანილია ახალი არაინვაზიური მიკროცირკულაციის შეფასების მეთოდოლოგიის დეტალური აღწერილობა.

 

საკვანძო სიტყვები: მიკროცირკულაციის კოეფიციენტი, დიაბეტი, ანგიოპათიები.

 

აღნიშნული სტატიის გაცნობა შეგიძლიათ ამავე საიტის რუსული ვერსიის განყოფილებაში. დააჭირეთ მარტოოდენ რუსული ენის აღმნიშვნელ დროშას საიტის მარჯვენა ზედა მხარეს "ენის შერჩევის" განყოფილებაში.

 

გულის იშემიური დაავადების მქონე პაციენტებში სისხლის ნაკადის კომპლექსური შეფასება

134გამოქვეყნდა ახალი სტატია საერთაშორისო რეცენზირებად ჟურნალ «SCI-ARTICLES»-ში, №54, 2016, გვ.5-10

 

მომცელიძე ნ., მანწკავა მ., ურდულაშვილი თ., ნარსია ნ., გოცაძე მ., მჭედლიშვილი თ.

 

ჩვენი მიზანი იყო კომპლექსურად შეგვეფასებინა სისხლის რეოლოგიური სტატუსი, სისხლძარღვთა ცვლილებები და ჰემოდინამიკა გულის უკმარისობის მქონე პაციენტებში. აგრეთვე ჩვენი მიზანი იყო კლინიკურ კარდიოლოგიაში შემოგვეტანა ტერმინი blood flow.

საკვანძო სიტყვები: გულის იშემიური დაავადება; გულის უკმარისობა; სისხლის რეოლოგიური სტატუსი; მიკროცირკულაციის კოეფიციენტი.

 

 აღნიშნული სტატიის გაცნობა შეგიძლიათ ამავე საიტის რუსული ვერსიის განყოფილებაში. დააჭირეთ მარტოოდენ რუსული ენის აღმნიშვნელ დროშას საიტის მარჯვენა ზედა მხარეს "ენის შერჩევის" განყოფილებაში.

 

ადაპტაციური რესურსის ზეგავლენა რეოლოგიურ თვისებებზე ემოციური სტრესის დროს

133გამოვიდა ახალი სტატია საერთაშორისო რეცენზირებად ჟურნალ «Novation»-ში, 2016, N2, გვ. 105-109

 

მანწკავა მ., მომცელიძე ნ.

სტრესის წარმოქმნა და გავრცელება უზრუნველყოფილია სისხლის მიმოქცევის ადექვატურობით, რაც თავის მხრივ დამოკიდებულია სისხლის რეოლოგიურ თვისებებზე და სისხლის შედედების მექანიზმებიზე და მათ შეთანხმებულ მიშაობაზე. სტატიაში აღწერილია ადაპტაციური რესურსის ხარისხობრივი და რაოდენობრივი შეფასება სისხლის რეოლოგიური თვისებებს მეშვეობით.

საკვანძო სიტყვები: სტრესი, სისხლის რეოლოგია, ერითროციტების აგრეგადობა, სისხლის რეოლოგიური სტატუსი.

 

 აღნიშნული სტატიის გაცნობა შეგიძლიათ ამავე საიტის რუსული ვერსიის განყოფილებაში. დააჭირეთ მარტოოდენ რუსული ენის აღმნიშვნელ დროშას საიტის მარჯვენა ზედა მხარეს "ენის შერჩევის" განყოფილებაში.

განხორციელების აუცილებლობას რეოლოგიური გამოკვლევების დანერგვის აუცილებლობა ორსულობის პერიოდში

Pregnant woman and child

ლომიტაშვილი ნ., მანწკავა მ., ურდულაშვილი ნ., ურდულაშვილი თ., მჭედლიშვილი თ., მომცელიძე ნ.
 


პრეეკლამპსია არის ნორმალური ორსულობის გართულება, რომელიც არის პერინატალური სიკვდილიანობის ერთერთი ხშირი მიზეზი. ჩვენი სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობა მიზნად ისახავდა პრეეკლამპსიის ეტიოლოგიის აქამდე უხნობი ფაქტების გამოკვლევას ერთის მხრივ და, მეორეს მხრივ, ჰემორეოლოგიური ტესტების დანერგვის სარგებელი აღწერას. ამას გარდა ფუნდამენტური სარგებელისა აქვს სოციალური და საზოგადოებრივი მნიშვნელობა. ჩვენი მიზანი იყო შეგვეფასებია სისხლის რეოლოგიური თვისებების ორსულთა ჰესტოზის მსუბუქი ფორმის დროს. შედეგების სტატისტიკურმა ანალიზმა და განხილვამ გვიჩვენა, რომ ერიტროციტების დეფორმაციის ინდექსი არის ყველაზე მგრძნობიარე და, შესაბამისად, ინფორმატული რეოლოგიური თვისებების შესაფასებლად ჰესტოზის დროს.


საკვანძო სიტყვები: ჰესტოზი, რეოლოგიურ თვისებები, ერითროციტეის დეფორმადობა.

 

აღნიშნული სტატიის გაცნობა შეგიძლიათ ამავე საიტის რუსული ვერსიის განყოფილებაში. დააჭირეთ მარტოოდენ რუსული ენის აღმნიშვნელ დროშას საიტის მარჯვენა ზედა მხარეს "ენის შერჩევის" განყოფილებაში.

 

↓