მეორე ტიპის შაქრიანი დიაბეტის დროს მიკროცირკულაციის მომშლელი მთავარი ფაქტორების შედარებითი ანალიზი

20მ. მანწკავა, ნ. მომცელიძე,
გ. მჭედლიშვილი, ნ. ფარღალავა.

 

 

 

 

 

 

  

 

         

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

↓