ჟურნალი „ბიოსამედიცინო და სამედიცინომეცნიერებანი“ აცხადებს კონკურს რეცენზენტის თანამდებობაზე!

ვროპული სტანდარტის საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ბიოსამედიცინო და სამედიცინომეცნიერებანი“ აცხადებს კონკურს რეცენზენტის თანამდებობაზე. ამისათვის გამოაგზავნეთ თქვნი CV მაილზე…

biomedicine.med@gmail.com-ზე

თემაში მიუთითეთ: „ბიოსამედიცინო და სამედიცინო მეცნიერებანი“-ს მთავარ რედაქტორ პროფ.მ.მანწკავა

         

↓