ფარისებრი ჯირკვლის დისფუნქციის არ მქონე 11-13 წლის ბავშვებში ჰემორეოლოგიური სტატუსი პაროდონტიტის დროს

11ერიაშვილი ს., დავით აღმაშენებლის სახ. უნივერსიტეტი. თბილისი.

მანწკავა მ. ასოცირებული პროფესორი, ი. ბერიტაშვილის სახ. ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი. თბილისი.

მომცემლიძე ნ., ასოცირებული პროფესორი, ი. ბერიტაშვილის სახ. ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი. თბილისი.

ნიკოლაიშვილი მ., ასოცირებული პროფესორი, ი. ბერიტაშვილის სახ. ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი. თბილისი.

ტუპინაშვილი თ., დავით აღმაშენებლის სახ. უნივერსიტეტი. თბილისი.

თამასიძე ნ., დავით აღმაშენებლის სახ. უნივერსიტეტი. თბილისი.
 

სტატიაში წარმოდგენილია მასალა თუ როგორ იცვლება ჰემორეოლოგიური სტატუსი ბავშვებში ფარისებრი ჯირკვილს დისფუნქციის, პაროდონტიტის და ფარისებრი ჯირკვლის და პარადონტიტის პარალელური განვითარების პირობებში. რეოლოგიური სტატუსი იყო შეფასებული ერითროციტების აგრეგადობის მაგალითზე. ჩვენ გამოვიკვლიეთ 11-15 წლის 75 პაციენტი (30 გოგონა და 45 ვაჟი). მონაცემების თანახმად აღმოჩნდა, რომ პერიდონტიტის დროს რეოლოგიური თვისებები კონტროლთან შედარებით არ არის მოწესრიგებული (დაზიანდა 15%).

რეოლოგიური თვისებები ფარისებრი ჯირკვლის დისფუნქციის დროს კიდევ უფრო მოუწესრიგებელია  (დაზიანება 30%) კონტროლთან შედარების. რეოლოგიური თვალსაზრისით ბავშვებში, რომლებსაც აღენიშნებოდათ ეს ორი პათოლოგია პარალელურად, სიტუაცია კიდევ უფრო მძიმდებოდა. სავარაუდოა, რომ პაროდონტიტის განვითარებას ხელს უწყობს ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციური მდგომარეობის ცვლილებები.

[su_animate type=”wobble”]

აღნიშნული სტატიის გაცნობა შეგიძლიათ ამავე საიტის ინგლისური ვერსიის განყოფილებაში. დააჭირეთ მარტოოდენ ინგლისური ენის აღმნიშვნელ დროშას საიტის მარჯვენა ზედა მხარეს "ენის შერჩევის" განყოფილებაში.[/su_animate]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *