რეგიონალური და სისტემური ჰემორეოლოგიური დარღვევები ტერფის დიაბეტური განგრენის დროს

28ნ. ფარღალავა, მ. მანწკავა,
გ. მჭედლიშვილი.

 

 

 

 

 

 

         

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

↓