ჰემორეოლოგიური დარღვევები დიაბეტის მქონე და დიაბეტის გარეშე მყოფ პაციენტებში თავის ტვინის იშემიური ინფარქტის პირობებში

29ნ. მომცელიძე, მ. მანწკავა,
გ. მჭედლიშვილი.

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

↓