შრომების გზამკვლევი

შრომების სახეები
[su_animate type=”flipInX” delay=”1″] 103 
მონოგრაფიები[/su_animate]
[su_animate type=”flipInY” delay=”1.5″]  101

 

სტატიები[/su_animate]

[su_animate type=”flipInY” delay=”2″]  100 
რეზიუმეები[/su_animate]
[su_animate type=”flipInX” delay=”2.5″]  102 
თეზისები[/su_animate]