სისხლის ჰემორეოლოგიური სტატუსი არტერიული ჰიპერტენზიის დროს

55მ.  მანწკავა, ნ. მომცელიძე.

 

მიკროცირკულაცია სისხლის მიმოქცევის ძალზე მნიშვნელოვანი განყოფილებაა. იგი უზრუნველყოფს ორგანოების და ქსოვილების სისხლით ადექვატურ მომარაგებას. სისხლის რეოლოგიის და მიკროცირკულაციის ერთდროული გამოკვლევა წარმოადგენს ბიომედიცინის უახლეს მიდგომას დაავადებების პათოგენეზის და ეტიოლოგის შესასწავლად. არ არსებობს პათოლოგიური პროცესი, რომელიც მიმდინარეობდეს ჰემორეოლოგიური დარღვევების გარეშე.

წიგნში განთავსებული კვლევები, მონაცემები, დასკვნები აღწერენ  რეოლოგიური თვისებების შესწავლის აუცილებლობას არტერიული ჰიპერტენზიის მკურნალობის დროს.

 

         

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

↓