Category Archives: გალერეა

ჩანაწერების ალტერნატიული არჩევა

მიკროცირკულაციის კოეფიციენტის შეფასების ახალი არაი...

მ.მანწკავა ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი, 0160, თბილისი, საქართველო, ლ.გოთუას ქ., 14, e-mail: mantskavamaka@rambler.ru   ანოტაცია. სისხლის მიმოქცევის სისტემის სადიაგნოსტიკო საშუალებაა  რეზისტიული არტერიების ფუნქციური მდგომარეობის კვლევა. საერთო არტერიული და ვენური წნევის მუდმოვობის დროს, რეზისტიული არტერიებში წნევა განპირობებულია მათი ფუნქციური მდგომარეობით. ახალი არაინვაზიური მეთოდი იყო განხორციელებული ოთხარიანი ულტრაბგერითი ხელსაწყოთი “Dop 8/4” (გერმანია). სხივის და მუხლის არტერიების სტანდარტული

სრულად
Alternative text

ბემიპარინის დადებითი ეფექტი სისხლის ნაკადის მიმართ...

მ. მანწკავა, ნ. მომცელიძე, ლ. დავლიანიძე, თ. ურდულაშვილი.   კოაგულაცია და ჰემორეოლოგია თამაშობს წამყვან როლს სისხლის მიმოქცევაში და უზრუნველყოფს მის ტროპიკულ ფუნქციას. თანამედროვე კონცეფციით შეუძლებელია  ფიზიოლოგიური პროცესების მიმდინარეობა, თუ სისხლის კოაგულაციური და რეოლოგიური თვისებები არ არის ნორმის ფარგლებში. ფათფიზიოლოგიური პროცესების განვითარების დროს კოაგულაციას და ჰემორეოლოგიას აკისრია კომპენსატორული როლი, რომელიც მიზნად ისახავს მიკროცირკულაციას ადეკვატურობის ჩამოყალიბებას და 

სრულად
Alternative text

მიკროცირკულაციის დამრღვევი ძირითადი ფაქტორების შეფ...

მ. მანწკავა, ნ. მომცელიძე, გ. მჭედლიშვილი, ნ. ფარღალავა.     საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ბერიტაშვილის სახელობის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტი, თბილისი, საქართველო. ბოხუას სახელობის ანგიოლოგიის და სისხლძარღვთა ქირურგიის რესპუბლიკური ცენტრი, თბილისი, საქართველო.   კვლევის მიზანს წარმოადგენდა მიკროცირკულაციის ძირითადი მახასიათებლების და სავარაუდოდ, ქსოვილთა სისხლით მომარაგების დარღვევის გამომწვევი ფაქტორების ცვლილებების შედარებითი ანალიზი. კერძოდ, რეზისტიული არტერიების კონსტრუქციის და ჰემორეოლოგიური დარღვევების შეფასება

სრულად
Alternative text

ჰემორეოლოგიური დარღვევები I და II ტიპის შაქრიანი დ...

მაია მანწკავა, ნანა მომცელიძე, ნუგზარ ფარღალავა, გიორგი მჭედლიშვილი.    ამ კვლევის მიზანი იყო შეგვეფასებინა რეოლოგიურ თვისებების დრღვევები, კერძოდ, ერითროციტების აგრეგაციის ინდექსი I ტიპის შაქრიანი დიაბეტის და II ტიპის შაქრიანი დიაბეტის დროს. აგრეგაციის შესაფასებლად ჩვენ გამოვიყენეთ  “Georgian technique”, რომელიც შეიქმნა ჩვენს ლაბორატორიაში. უპირატესობა ამ მეთოდის მდგომარეობს მის პირდაპირობაში და რაოდენობრივობაში. პაციენტები დავყავით ორ ჯგუფად: I ტიპის

სრულად
Alternative text

ჰემორეოლოგიური დარღვევები და არტერიოლების წინაღობა...

თ.  ურდულაშვილი,  ნ. მომცელიძე, მ. მანწკავა, ნ. ნარსია, გ. მჭედლიშვილი.   ჰემორეოლოგიური ცვლილებები, სავარაუდოდ, აქტიურად მონაწილეობენ გულის იშემიური დაავადების ჩამოყალიბებაში. მაგრამ ეს ფაქტი სათანადო არ არის ჯერ შესწავლილი. ჩვენ გამოვიკვლიეთ მიკროცირკულაციის დარღვევის თავლსაზრისით ყველაზე მინიშვნელოვანი ფაქტორი. ეს არის ერითროციტების აგრეგადობა. ზოგ პაციენტებში აგრეგადობასთან ერთოდ ვიკვლევდით ხელის რეზისტიული არტერიების წინაღობას. აღმოჩნდა, რომ აგრეგადობა კონტროლთან შედარებით ორჯერ

სრულად
Alternative text

ბემიპარინის დადებითი ეფექტის ექსპერიმენტული შესწავ...

მანწკავა მ., მომცელიძე ნ., დავლიანიძე ლ. წინამდებარე დიზაინში წარმოდგენილია კვლევების ნუსხა, ლიტერატურული აღწერილობა, მენეჯმენტი, ცდების შესრულების გეგმა, ჩვენთ ხელთ არსებული ინტელექტუალური საკუთრება. ამ დიზაინის შესრულება ნათელს მოჰფენს ბემიპარინს, როგორც ანტიკოაგულაციური პრეპარატის ზემოქმედებას სისხლის ნაკადზე, ანუ თუ როგორ მოქმედებს ბემიპარინის ხსნარი სისხლის რეოლოგიურ თვისებებზე ექსპერიმენტში.    

სრულად
Alternative text

რეგიონალური და სისტემური ჰემორეოლოგიური დარღვევები...

ნუგზარ ფარღალავა, მაია მაწკავა, გიორგი მჭედლიშვილი.   ჩვენ ვიკვლევდით ერითროციტების აგრეგადობას დიაბეტური ტერფის განგრენის მქონე პაციენტების ვენურ სისხლში და ამპუტაციამდე ტერფის მკვებავ სისხლძარღვში. აგრეგადობას ვიკვლევდით “Georgian technique” მეთოდით.  ეს არის მგრძნობიარე, ზუსტი და რაოდენობრივი მეთოდი. ჩვენმა კვლევებმა გვიჩვენა, რომ აგრეგადობა 20% მეტია, ვიდრე დაზიანებულ უბანში. ამგვარად, ჰემორეოლოგიური დარღვევები სისტემურ სისხლში ვითარდება უფრო გვიან, ვიდრე ადგილობრივად.

სრულად
Alternative text

სისხლის რეოლოგიური სტატუსი და ყურძნის წიპწის ზეთის...

მ. გაგუა, მ. მანწკავა, ნ. მომცელიძე, ნ. თამასიძე, მ. ნიკოლაიშვილი, ტ. ტუპინაშვილი, ს. ზენაიშვილი.   ბერიტაშვილის ბიოსამედიცინო ექსპერიმენტული ცენტრი საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი ბოლო 20 წლის განმავლობაში დამტკიცებული იქნა, რომ ენდოთელიუმი სრულიადაც არ არის პასიური ბარიერი ორგანოებსა და ქსოვილებს შორის, არამედ აქტიური ორგანოა, რომლის დისფუნქცია პრაქტიკულად ყველა გულსისხლძარღვთა დაავადების, მათ შორის ათეროსკლეროზის, ჰიპერტენზიის, გულის

სრულად
Alternative text

ინსულინის დადებითი ეფექტი მისი უშუალო ზემოქმედების...

მაია მანწკავა, ნუგზარ ფარღალავა,  გიორგი მჭედლიშვილი.   ჩატარდა კლინიკური და ლაბორატორული კვლევები  in vivo და in vitro სისტემებში. შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულ პაციენტებში ( II ტიპის შაქრიანი დიაბეტი,  n=42) იყო გამოკვლეული ერითროციტების აგრეგადობა, აგრეთვე იყო ჩატარებული დიაბეტიანი პაციენტების სისხლის სინჯებში (n=24) და ჯანმრთელი ადამიანების სისხლი სინჯებში (n=20) in vitro ცდები, რომლის დროს სინჯარებში იყო დამატებული ინსულინი.

სრულად
Alternative text

 

 

ზოგიერთი ჩანაწერის წარდგენა განსხვავებული ფორმატით

 

 • მიკროცირკულაცია, სისხლის რეოლოგიური სტატუსი და ასაკობრივი ცვლილებები
 • მიკროსისხლძარღვოვანი და ჰემორეოლოგიური დარღვევები გულის იშემიური დაავადების დროს
 • მეორე ტიპის შაქრიანი დიაბეტის დროს მიკროცირკულაციის მომშლელი მთავარი ფაქტორების შედარებითი ანალიზი
 • ჰემორეოლოგიური, მიკროსისხლძარღვოვანი და ჰემოდინამიკური დარღვევები გულის იშემიური დაავადების დროს
 • რეინოს ფენომენთან დაკავშირებული არტერიოლების რეზისტენტობა და ჰემორეოლოგიური ცვლილებები
 • ჰემორეოლოგიური ცვლილებები და არტერიოლების რეზისტენტობა გულის იშემიური დაავადების დროს
 • რეგიონალური და სისტემური ჰემორეოლოგიური დარღვევები ტერფის დიაბეტური განგრენის დროს
 • ჰემორეოლოგიური დარღვევები დიაბეტის მქონე და დიაბეტის გარეშე მყოფ პაციენტებში თავის ტვინის იშემიური ინფარქტის პირობებში
 • ჰემორეოლოგიური დარღვევები დიაბეტის დარღვევები
 • სხვადასხვა სტრესორების როლი რეინოს ფენომენის ჩამრთავ მექანიზმში (ჰემორეოლოგიური და სისხლძარღვოვანი რეაქციები)
 • ჰემორაგიული შოკის დროს ერითროციტების დეფორმირების კვლევა
 • ჰემორეოლოგიური, მიკროვაკულარული და ჰემოდინამიკური დარღვევები იშემიური დაავადების დროს
 • სისხლის რეოლოგიური სტატუსი და ყურძნის წიპწის ზეთის ეფექტი პაროდონტიტით დაავადებულ პაციენტებში
 • ჰემორეოლოგიური პარამეტრების კვლევა გემორაგიული შოკის დროს
 • ფარისებრი ჯირკვლის დისფუნქციის არ მქონე 11-13 წლის ბავშვებში ჰემორეოლოგიური სტატუსი პაროდონტიტის დროს
 • ადამიანის რეზინსტენტული არტერიის ფუნქციონალური მდგომარეობის შეფასება
 • რეზისტიული არტერიები, მათი ნორმალური ფუნქცია და პათოლოგიური რეაქციები
 • სისხლის რეოლოგიური სტატუსი ობსტრუქციული აპნოეს დროს
wow slider by WOWSlider.com v8.6

 

 

 

თქვენს მიერ შერჩეულ სურათზე დაწკაპუნებით გადახვალთ შესაბამის ჩანაწერზე.

 

ჩემი შრომები

წიგნს ვეპყრობით შემდეგნაირად:

სულ ეს არის.

უმორჩილესად გთხოვთ, არ დაჭმუჭნოთ წიგნი! იგი ავტორს, ოი (შეიძლება ვაუ (!) – ც), რა დიდხანს უნდა გამოადგეს! (ტესტი იუმორის გრძნობაზე!) :).

↓