ეკა ლაბაძეს წარმატება

თანამშრომლობის ფარგლებში, კლინიკურმა რეოლოგმა, დოქტორანტმა ე.ლაბაძემ განახორციელა კვლევა ლისაბონის უნივერსიტეტში (შოთა რუსთაველის მეცნიერების ეროვნული ფონდი, PHDF-21-88) პროექტის შეჯამება შეგიძლიათ იხილოთ აქ