ინსულინის დადებითი ეფექტი მისი უშუალო ზემოქმედების დროს რეოლოგიურ დარღვევებზე მიკროცირკულაციაში

66აია მანწკავა, ნუგზარ ფარღალავა,  გიორგი მჭედლიშვილი.

 

ჩატარდა კლინიკური და ლაბორატორული კვლევები  in vivo და in vitro სისტემებში. შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულ პაციენტებში ( II ტიპის შაქრიანი დიაბეტი,  n=42) იყო გამოკვლეული ერითროციტების აგრეგადობა, აგრეთვე იყო ჩატარებული დიაბეტიანი პაციენტების სისხლის სინჯებში (n=24) და ჯანმრთელი ადამიანების სისხლი სინჯებში (n=20) in vitro ცდები, რომლის დროს სინჯარებში იყო დამატებული ინსულინი. აღმოჩნდა, რომ დიაბეტით დაავადებულ პაციენტებს აგრეგადობა კონტროლთან შედარებით მომატებული ჰქონდა. ხოლო დიაბეტური სისხლის და ჯანმრთელი ადამიანების სისხლის სინჯებში ინსულინის დამატების შემდეგ, აგრეგადობამ დაიწია.

 

         

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

↓