გამოიცა აბსტრაქტთა კრებული (DOI)!

BIOMED2020-ის ფარგლებში გამოიცა აბსტრაქტთა კრებული (DOI)!

 ჩამოქაჩვა შეგიძლიათ აქ!

https://drive.google.com/file/d/1lapFCtCL0UgPYRK9tQsTFlld-jXP1jhY/view?usp=sharing

 

 

 

         

↓