ჰემორეოლოგიური ცვლილებები და არტერიოლების რეზისტენტობა გულის იშემიური დაავადების დროს

26თ. ურდულაშვილი, ნ. მომცელიძე,
მ. მანწკავა, ნ. ნარსია,
გ. მჭედლიშვილი.

 


 

 


 

 

         

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

↓