სისხლის რეოლოგიური ცვლილებები ინსულტის დროს კაცებში და ქალებში. ევროპის ინსულტის ორგანიზაციის კონფერენცია, პრაღა, ჩეხეთის რესპუბლიკა, 16-18 მაისი, 2017 წელს.

მანწკავა მ.

ჩვენი კვლევის მიზანი იყო გაკეთებულიყო ჰემორეოლოგიური ცვლილებების შედარებითი ანალიზი პათოგენეზი თავის ტვინის იშემიური ინფარქტების დროს ქალების და მამაკაციების ჯგუფებში. იშემიური ინფარქტი ვითარდებოდა რეოლოგიური თვისებების მკვეთრი გაუარესების ფონზე როგორც მამაკაცთა ჯგუფში, ისევე ქალთა ჯგუფში. 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *