Category Archives: სტატიები

სისხლის რეოლოგიური, ელექტროფიზიკური თვისებების და რკინის მეტაბოლიზმის ზოგიერთი ფაქტორის კომპლექსური ანალიზი კუჭის კიბოს მქონე სისხლში

ეკატერინე ლაბაძე, მაია მანწკავა, ნანა მომცელიძე, კარლოტა სალდანჰა, გიორგი კუჭავა, ნუგზარ ნარსია, ალექსანდრე ცალუგელაშვილი

კუჭის კიბოს დროს სხეულის სისტემის სხვადასხვა კლინიკური პარამეტრების კვლევაა  საჭიროა, რადგან კუჭის კიბო თანამედროვე სამყაროს ერთ-ერთი ყველაზე საშინელი დაავადებაა. ჩვენი სამუშაოს მიზანი იყო კუჭის კიბოს დროს სისხლის რეოლოგიური თვისებების შესწავლა, სისხლის ელექტროფიზიკურ თვისებებთან და რკინის მეტაბოლიზმთან მიმართებაში. კვლევის მეთოდები იყო თანამედროვე და ორიგინალური. კვლევა მოიცავდა კუჭის კიბოს მქონე პაციენტებს და ჯანმრთელი მოხალისეების საკონტროლო ჯგუფს. შესწავლილ ჯგუფებში საშუალო ასაკი შეესაბამებოდა ერთმანეთს. ყველა პაციენტი ჩართული იყო კვლევაში ინფორმირებული შეთანხმების მიხედვით. კუჭის კიბოს მქონე პაციენტებში ოპერაციამდე რკინისა და ჰემოგლობინის შემცველობა შემცირდა, ტრანსფერინი და ფერიტინი რჩებოდა ნორმალურ ფარგლებში.

რეო-ბიო-მედი-2023

პროექტი “ლაბ-ორატორი“ და მის ფარგლებში ჩატარებული კვლევების მნიშვნელობა და აქტუალობა დაედო საფუძვლადსტუდენტთა და ახალგაზრდა მკვლევართა კონსოლიდაციას. გახდა აუცილებელი დაგროვილი ცოდნის გაზიარება/დესიმინაციას. ამას ეძღვნება ახალგაზრდა მკვლევართა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია„რეობიომედი-2023“, რომლის ორგანიზატორი თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტურითვითმართმმართველობის განათლების დეპარტამენტთან, თბილისის  სამედიცინო აკადემიასთან ერთად არიან ივანებერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი და რეოლოგთა საზოგადოების მულტიდისციპლინური სამეცნიეროუმაღლესი სკოლა.

BIOMED2022-ის თეზისები და ფოტომასალა

ძვირფასო ბიომედელებო, აქ შეგიძლიათ ჩამოქაჩოთ საერთაშორისო მულტიდისციპლინურ სკოლა-კონფერენციაზე ბიომედიცინაში BIOMED2022-ს ფარგლებში გამოქვეყნებული თეზისების კრებული
ძვირფასო ბიომედელებო,  აქ შეგიძლიათ ჩამოქაჩოთ საერთაშორისო მულტიდისციპლინურ სკოლა-კონფერენციაზე ბიომედიცინაში BIOMED2022-ს მსვლელობის ფოტოსურათები

ეკა ლაბაძეს წარმატება

თანამშრომლობის ფარგლებში, კლინიკურმა რეოლოგმა, დოქტორანტმა ე.ლაბაძემ განახორციელა კვლევა ლისაბონის უნივერსიტეტში (შოთა რუსთაველის მეცნიერების ეროვნული ფონდი, PHDF-21-88) პროექტის შეჯამება შეგიძლიათ იხილოთ აქ

გიწვევთ საერთაშორისო მულტიდისციპლინურ სკოლა-კონფერენციაზე ბიომედიცინაში BIOMED2022

უფრო ვრცლად იხილეთ: https://pandemiacovid19.wixsite.com/biomed2022

ორსულებში სისხლის რეოლოგიური სტატუსის განსაზღვრის დიაგნოსტიკური ეფექტურობა

გამოქვეყნდა ახალი სტატია  საერთაშორისო რეცენზირებად  ჟურნალ «SCI-ARTICLES»-ში, №54, 2016, გვ.40-50

 

მანწკავა მ., მომცელიძე ნ., ურდულაშვილი თ., ლომიტაშვილი ნ.

 

სტატიაში აღწერილმა პოპულაციურმა კვლევამ და მონაცემთა სტატისტიკურმა ანალიზმა გამოკვეთა თუ რეოლოგიური სტატუსის რომელი შემადგენელი არის ყველაზე მგძნობიარე და ინფორმატიული ორსულობის მიმდინარეობის დროს. აღმოჩნდა რომ ერითროციტთა მემბრანის დეფორმაციის უნარი მკვეთრად იცვლება პრეეკლამპსიის დროს და მეტიც. ერითროციტთა დეფორმადობის შეფასება ნათელს ჰფენს ჰესტოზის პროგნოზს.

საკვანძო სიტყვები: ჰესტოზი, რეოლოგიური სტატუსი.

 

აღნიშნული სტატიის გაცნობა შეგიძლიათ ამავე საიტის რუსული ვერსიის განყოფილებაში. დააჭირეთ მარტოოდენ რუსული ენის აღმნიშვნელ დროშას საიტის მარჯვენა ზედა მხარეს "ენის შერჩევის" განყოფილებაში.

 

მიკროცირკულაციის და რეოლოგიის კომპლექსური შეფასება მიკროანგიოპათიების მქონე პაციენტებში

135 ახალი სტატია საერთაშორისო რეცენზირებად ჟურნალ «SCI-ARTICLES»-ში, №54, 2016, გვ.40-50

 

მანწკავა მ.

 

სტატიაში არის აღწერილი რეოლოგიური პარამეტრების და მიკროცირკულაციის ერთდროული შეფასების მონაცემები დიაბეტურ პაციენტებში მიკროანგიოპათიების განვითარების დროს. სტატიაში მოყვანილია ახალი არაინვაზიური მიკროცირკულაციის შეფასების მეთოდოლოგიის დეტალური აღწერილობა.

 

საკვანძო სიტყვები: მიკროცირკულაციის კოეფიციენტი, დიაბეტი, ანგიოპათიები.

 

აღნიშნული სტატიის გაცნობა შეგიძლიათ ამავე საიტის რუსული ვერსიის განყოფილებაში. დააჭირეთ მარტოოდენ რუსული ენის აღმნიშვნელ დროშას საიტის მარჯვენა ზედა მხარეს "ენის შერჩევის" განყოფილებაში.

 

გულის იშემიური დაავადების მქონე პაციენტებში სისხლის ნაკადის კომპლექსური შეფასება

134გამოქვეყნდა ახალი სტატია საერთაშორისო რეცენზირებად ჟურნალ «SCI-ARTICLES»-ში, №54, 2016, გვ.5-10

 

მომცელიძე ნ., მანწკავა მ., ურდულაშვილი თ., ნარსია ნ., გოცაძე მ., მჭედლიშვილი თ.

 

ჩვენი მიზანი იყო კომპლექსურად შეგვეფასებინა სისხლის რეოლოგიური სტატუსი, სისხლძარღვთა ცვლილებები და ჰემოდინამიკა გულის უკმარისობის მქონე პაციენტებში. აგრეთვე ჩვენი მიზანი იყო კლინიკურ კარდიოლოგიაში შემოგვეტანა ტერმინი blood flow.

საკვანძო სიტყვები: გულის იშემიური დაავადება; გულის უკმარისობა; სისხლის რეოლოგიური სტატუსი; მიკროცირკულაციის კოეფიციენტი.

 

 აღნიშნული სტატიის გაცნობა შეგიძლიათ ამავე საიტის რუსული ვერსიის განყოფილებაში. დააჭირეთ მარტოოდენ რუსული ენის აღმნიშვნელ დროშას საიტის მარჯვენა ზედა მხარეს "ენის შერჩევის" განყოფილებაში.

 

ადაპტაციური რესურსის ზეგავლენა რეოლოგიურ თვისებებზე ემოციური სტრესის დროს

133გამოვიდა ახალი სტატია საერთაშორისო რეცენზირებად ჟურნალ «Novation»-ში, 2016, N2, გვ. 105-109

 

მანწკავა მ., მომცელიძე ნ.

სტრესის წარმოქმნა და გავრცელება უზრუნველყოფილია სისხლის მიმოქცევის ადექვატურობით, რაც თავის მხრივ დამოკიდებულია სისხლის რეოლოგიურ თვისებებზე და სისხლის შედედების მექანიზმებიზე და მათ შეთანხმებულ მიშაობაზე. სტატიაში აღწერილია ადაპტაციური რესურსის ხარისხობრივი და რაოდენობრივი შეფასება სისხლის რეოლოგიური თვისებებს მეშვეობით.

საკვანძო სიტყვები: სტრესი, სისხლის რეოლოგია, ერითროციტების აგრეგადობა, სისხლის რეოლოგიური სტატუსი.

 

 აღნიშნული სტატიის გაცნობა შეგიძლიათ ამავე საიტის რუსული ვერსიის განყოფილებაში. დააჭირეთ მარტოოდენ რუსული ენის აღმნიშვნელ დროშას საიტის მარჯვენა ზედა მხარეს "ენის შერჩევის" განყოფილებაში.

განხორციელების აუცილებლობას რეოლოგიური გამოკვლევების დანერგვის აუცილებლობა ორსულობის პერიოდში

Pregnant woman and child

ლომიტაშვილი ნ., მანწკავა მ., ურდულაშვილი ნ., ურდულაშვილი თ., მჭედლიშვილი თ., მომცელიძე ნ.
 


პრეეკლამპსია არის ნორმალური ორსულობის გართულება, რომელიც არის პერინატალური სიკვდილიანობის ერთერთი ხშირი მიზეზი. ჩვენი სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობა მიზნად ისახავდა პრეეკლამპსიის ეტიოლოგიის აქამდე უხნობი ფაქტების გამოკვლევას ერთის მხრივ და, მეორეს მხრივ, ჰემორეოლოგიური ტესტების დანერგვის სარგებელი აღწერას. ამას გარდა ფუნდამენტური სარგებელისა აქვს სოციალური და საზოგადოებრივი მნიშვნელობა. ჩვენი მიზანი იყო შეგვეფასებია სისხლის რეოლოგიური თვისებების ორსულთა ჰესტოზის მსუბუქი ფორმის დროს. შედეგების სტატისტიკურმა ანალიზმა და განხილვამ გვიჩვენა, რომ ერიტროციტების დეფორმაციის ინდექსი არის ყველაზე მგრძნობიარე და, შესაბამისად, ინფორმატული რეოლოგიური თვისებების შესაფასებლად ჰესტოზის დროს.


საკვანძო სიტყვები: ჰესტოზი, რეოლოგიურ თვისებები, ერითროციტეის დეფორმადობა.

 

აღნიშნული სტატიის გაცნობა შეგიძლიათ ამავე საიტის რუსული ვერსიის განყოფილებაში. დააჭირეთ მარტოოდენ რუსული ენის აღმნიშვნელ დროშას საიტის მარჯვენა ზედა მხარეს "ენის შერჩევის" განყოფილებაში.