BIOMED 2020

საორგანიზაციო კომიტეტი გიწვევთ მულტიდისციპლინურ კონფერენცია BIOMED2020-ში მონაწილეობის მისაღებად. კონფერენცია გაიმართება 2020 წლის 24-25 ოქტომბერს საერთაშორისო რეოლოგთა საზოგადოების მიერ ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის და თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის მხარდაჭერით Paragraph Resort & Spa Shekvetili-ში, შეკვეთილის სანაპირო, საქართველო.

BIOMED2020 წარმოდგენილი იქნება პლენარული სხდომებით, სექციური სესიებით, მრგვალი მაგიდის ფორმატის დისკუსიებით, B2B საბროკერო ღონისძიებით, გამოფენით. განსაკუთრებული დრო და სივრცე დაეთმობა ახალგაზრდა სპეციალისტების და სტუდენტების მოხსენებებს.

ვრცლად კონფერენციის შესახებ აქ

https://biomedicine2020.wixsite.com/website-2

ვრცლად სამეცნიერო საორგანიზაციო კომიტეტის შესახებ აქ
https://biomedicine2020.wixsite.com/website-2/organaizers-and-host

ვრცლად ავტორთათვის წესების შესახებ აქ
https: // biomedicin e2020.wixsite.com/website-2/rules-for -ავტორებო

ვრცლად სარეგისტრაციო მოსაკრებლის და აკომოდაციის საფასურის შესახებ აქ
https://biomedicine2020.wixsite.com/website-2/registration-guide
ლარის ანგარიშის რეკვიზიტები
მიმღები ბანკი ს.ს “თიბისი ბანკი”
ბანკის კოდი: TBCBGE22
მიმღების ანგარიში GE93TB7937836020100001
მიმღების დასახელება: რეოლოგთა საზოგადოება (Society of Rheology)
დანიშნულება: BIOMED2020-ის დელეგატის სარეგისტრაციო მოსაკრებელი და აკომოდაციის თანხა (გრანტის მფლობელთათვის, საგრანტო ხელშეკრულების ნომრის მითითება აუცილებელია)

თეზისი გამოგზავნა შესაძლოა ელექტრონულ მისამართზე: biomedicine.med@gmail.com

თეზისების გაგზავნის ბოლო ვადაა 2020 წლის 1 მარტი

BIOMED2020-ის საკონფერენციო თემებია:BIOMED2020-ის საკონფერენციო თემებია:
• მულტიდისციპლინარული მიდგომები თანამედროვე მეცნიერებაში
• პოლიპროფილური მედიცინა
• ბიომედიცინა, ბიორეოლოგია და ბიოტექნოლოგია
• ბიოქიმია და ბიოფიზიკა ფუნდამენტურ და კლინიკურ მედიცინაში. მიკრო- და ნანობიომექანიკა
• ინოვაციური მეთოდები. ბიოინფორმატიკა . ბიოლოგიური, მათემატიკური და სხვ. მოდელები• ბიომედიცინის ეკონომიკური და სტრატეგიული ასპექტები
• ბლოკჩეინი და პროგრამირების ენები მედიცინაში. ციფრული მედიცინა. ჩატბოტები
• ბიომასალების როლი ბიომედიცინაში
• თეორიული, კლინიკური და ეკოლოგიური ტოქსიკოლოგია
• რადიოლოგია და რადიაციული უსაფრთხოება
• ნუტრიციოლოგია. საკვები, ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები, მედიკიმენტები და ჯანმრთელობა
• სამედიცინო ფიზიკა. სამედიცინო ქიმია
• მტკიცებულებათა მედიცინა. ბიოლოგიური და სამედიცინონ სტატისტიკა
• ჯანდაცვა და პოლიტიკა
• ბიომსამედიცინო არეალის კლასტერიზაცია. მართვის სისტემები. სტრატეგიული კომუნიკაცია ბიომედიცინაში
• ეთიკა. ინფორმირებული თანხმობა. ექიმ-პაციენტშორისი ურთიერთობა. კონფლიქტების თავიდან აცილების სტრატეგია და ინსტრუმენტალი
• მეცნიერების დაფინანსების საკითხები, დონორები, სპონსორები, ფონდები. საგრანტო განაცხადი. გრანტის მართვა
• თავის ტვინი და მისი ფუნქციონირება
– ძილღვიძილის ციკლი
– ტკივილი და ანალგეზია
– ქცევა და შემეცნებითი ფუნქციები
– სტრესი
– ექსპერიმენტული და კლინიკური ნევროლოგია
– ნეიროფიზიოლოგია- ულტრა
– და ნანოარქიტექტონიკა
•   მენტალური ჯანმრთელობა. დეფექტოლოგია
• უჯრედული მემბრანები, სტრუქტურები და ფუნქციონირება. აგრეგაციის და დეფორმაციის მექანიზმები. გენომი
• სისხლი, სისხლის დენადონა, სისხლის მიმოქცევის ანატომია, ფიზიოლოგია და პათოფიზიოლოგია• თრომბის და და სტაზის წარმოქმნის მექანიზმები
• თეორიული ჰემოდინამიკა და ჰემორეოლოგია
• კლინიკური ჰემოროლოგია
• ნავთობპროდუქტების, ზეთების, სასურსათო და სამშენებლო მასალების რიოლოგია
• პედიატრია, ნეონატოლოგია
• გერონტოლოგია და გერიატრია
• განათლების სამედიცინო სისტემის ახალი და უახლესი მიდგომები და გამოწვევები
• ავტორიზაციის, სერტიფიცირების საკითხები სამედიცინო მომსახურეობის გამცემ ინსტიტუციებში, საუნივერსიტეტო კლინიკებში
• და სხვ.

კონფერენციის ხელმძღვანელი პროფ. მაკა მანწკავა
საორგანიზაციო კომიტეტი:
სწავლული მდივანი – აკადემიური დოქტორი ნანა მომცელიძე
კოორდინატორი – ახალგაზრდა მეცნიერი აკადემიური დოქტორი გიორგი კუჭავა
მოდერატორი – ახალგაზრდა სპეციალისტის აკაკი სონგულია

         

↓