ინსულინის პირდაპირი და დადებითი ეფექტი მიკროცირკულაციის რეოლოგიურ თვისებებზე

27

მ. მანწკავა, ნ. ფარღალავა,
გ. მჭედლიშვილი.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

         

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

↓