გამოქვეყნებული სტატიების ნუსხა

11. Манцкава М.М., Момцелидзе Н.Г. Микроциркуляция, реологический статус крови и возрастные измененния. Вестник Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан, №5, 2015 Материалы I Евразийского съезда геронтологов. Pp.173-178.

2. Mantskava M., Momtselidze N., "Щитовидная железа и пародонтит" (in press).

4. Mantskava M., Momtselidze N., Davlianidze L. Blood cell deformation after blood loss. Journal of Biological Physics and Chemistry 15 (2015) 9–11

5. Mantskava M.M., Momtselidze N.G., Стресс – причина и следствие гемореологических нарушений. Lambert academic Publishing ISBN 978-3-659-66518-9), 2014 www.lap-publishing.com -77 стр.

6. Mantskava M.M., Momtselidze N.G., Гемореологический Статус Крови (ISBN 978-3-659-66111-2) 2014 Lambert academic Publishing. www.lap-publishing.com-78стр.

7. გოგუა მ., მანწკავა მ., მომცელიძე ნ., თამასიძე ნ., ნიკოლაიშვილი მ., ტუპინაშვილი თ., ზენაიშვილი ს. სისხლის რეოლოგიურისტატუსი და ყურძნის წიპწის ზეთის ეფექტი პაროდონტიტით დაავადებულ პაციენტებში. კლინიკური და ექსპერიმენტული მედიცინა. 2014. N 5, 36 – 40.

8. ბერიაშვილი ს., მანწკავა მ., მომცელიძე ნ., ზენაიშვილი ს., ნიკოლაიშვილი მ., ტუპინაშვილი თ., ვაშაკიძე ი. ფარისებრახლო ჯირკვლის დისფუნქცია და სისხლის რეოლოგიური ცვლილებები მოზარდებში. კლინიკური და ექსპერიმენტული მედიცინა. 2014. N 5, 43 – 47.

9. მანწკავა მ., აზიკური გ., მომცელიძე ნ., მითაგვარია ნ. სისხლის რეოლოგიური სტატუსი ობსტრუქციული აპნოეს დროს. saq. mecn. akad. მაცნები ო მედიცინის სერია 2014,  ტ.40,  N 5-6,  251-256.

10. Mantskava M.M., Momtselidze N.G., Assesment of platelet in case of stress-induced apnea J. of Stress Physiology and Biochemistry. ISSN 1997-0838. v.10, N 3, 2014, pp. 281-286.

11. Mantskava M.M., Momtselidze N.G., Davlianidze L.Sh., Mitagvaria N.P. Hemorrhagic Shock and stress – Cause and Concequence of Hemorheology Disturbances on the Example of the Changes in Ertythrocyte aggregation. J. of Stress Physiology and Biochemistry. ISSN 1997-0838. v. 10. N 2, 2014. pp. 238-246.

12. Mantskava M.M., Momtselidze N.G., Pargalava N.S. The Role of Various Stressors in the Trigger Mechanism of Raynaud’s Desease (Hemorheological and Vascular Reactions. J. of Stress Physiology and Biochemistry. ISSN 1997-0838. v. 10. N 2, 2014. pp. 328-335.

13. Mantskava M.M., Momtselidze N.G., Davlianidze L.Sh.Реологические свойства крови при крово потере (экспериментальное исследование) Obshchaya Reanimatologia т. 10, № 5, 2014, c. 27-32. http://dx.doi.org/10.15360/1813-9779-2014-5-27-32

14. Mantskava M.M., Momtselidze N.G. Blood Hemorheological status treatment of Hypertension with Ramipril. J.Experimental and clinical farmacology

15. Mantskava M.M., Momtselidze N.G., Pargalava N.S., Shakarishvili R.R. Реологические свойства крови и при инфаркте мозгa – болезни третьего ранга стресса. «Неврологический журнал» , 2014, 21-24

16. Mantskava M., Momtselidze N., Pargalava N., Varazashvili M. T Sordia. Effect of insulin preparation in erythrocyte aggregability during brain infarct (in vitro). Тромбоз, гемостазиреология №4 (44) 2010. с. 32-33.

17. Mantskava M., Momtselidze N., Pargalava N., Varazashvili M., T Sordia. Role of erythrocyte aggregation as a hemorheological disorders in microangiopathy during I type diabetes mellitus. Тромбоз, гемостазиреология №4 (44) 2010. с. 33-35.

18. Mantskava M., Momtselidze N., Pargalava N., Varazashvili M. Effect of exogenous insulin in hemorheological disorders of patient with IDDM and NIDDM. “Circulation and Haemostasis” 2007. J. of Medical Scientific Research. 2007. V.3 N1. p. 98-100.

19. Mantskava M., Momtselidze N., Pargalava N. Varazasvili M. Hemorheological Disorders in Microangiopathy during I type Diabetes Mellitus. Role of Erythrocyte Aggregation as a basis Hemorheological Disorders in Microangiopathy during I type Diabetes Mellitus. J. of Medical Scientific Research. 2007. v. 3. N1. p. 27-32.

20. Mantskava M., .Momtselidze N., Pargalava N., Mchedlishvili G. Hemorheological disorders during the 1st and 2nd types of diabetes mellitus in patients with foot gangrenes. Clinical Hemorheology and Microcirculation. 2006. v. (35), N 1-2, pp. 307-311.

21. Mantskava M., Momtselidze N., Mchedlishvili G. Hemorheological disorders during ishcemic brain infarcts in patients with and without diabetes mellitus. Clinical Hemorehology and Microcirculation. 2006. v. (35), N 1-2, pp. 261-265.

22.Urdulashvili T., Momtselidze N., Mantskava M., Narsia N., Mchedlishvili G. Hemorheological, microvasc ularandhemo dynamic disor dersduring coronary heart disease.  Georgian Medical News. Ежемесячный научный бюллетень. 2006, N 7, (136) pp. 55-57.

23. Mantskava M., Momtselidze N.Pargalava N., Varazasvili M. Effect of Insulin Preparation in Erythrocyte Aggregability during Brain Infarct (in vitro). J. of Medical Scientific Research. 2005. v.1. N1. p. 45-47.

24. Mchedlishvili G., Mantskava M., Urdulashvili T. Appraisal of functional state of the human resistance arteries. Russian Journal of Biomechanics, 2004, v. 8 (1), 55-59.

25. ურდულაშვილის თ., მომცელიძე ნ., მანწკავა ნ., მანწკავა მ., ნარსია ნ., მჭედლიშვილი გ. ჰემორეოლოგიური ცვლილებების მონაწილეობა გულის იშემიურ დაავადების ფათოგენეზში. სამეცნიერი პრაქტიკული ჟურნალი. კარდიოლოგია და შინაგანი მედიცინა XXI, თბილისი. 2004, N4 (VIII), 9-15.

26. Mantskava M., Pargalava N., Mchedlishvili G. Regional and systemic rheological disorders during the diabetic gangrene. “Clin. Hemorh. Microcirc”. 2004, v. (30), 457-459.

27. Urdulashvili T., Momtselidze N., Mantskava M., Narsia N., Mchedlishvili G. Hemorheological disorders and arteriolar resistance during ischemic heart disease. “Clin. Hemorh. Microcirc”. 2004, v. (30), 399-401.

28. Mantskava M., Pargalava N., Mchedlishvili G. Direct beneficial effect of insulin on blood rheological disorders in the microcirculation. “Clin. Hemorh Microcirc”. 2004, v. (30), pp. 431-433.

29. Mantskava M., Momtselidze N., Mchedlishvili G, Pargalava N. Comparative significance of the principal factors responsible for micirculatory disorders in I type diabetus mellitus. Proc. Georgian Acad. Sci., Biol. Ser.A, 2003, v. (29), 5-6. pp. 653-657.

30. Mchedlishvili G., Mantskava M. and Pargalava N. Arteriolar resistance and hemorheological disorders related to Raynaud's phenomenon. Microvasc. Res. 2001, (62), pp.190 -195.

31. Mchedlishvili G., Shakarishvili R., Momtselidze N., Gobejshvili L., Aloeva M., Mantskava M. Comparativevalue soferythrocyte aggregabilit yversusotherindice sofhemorheologi caldisordersinpatient swithischemic braininfarct. ClinicalHemoreology andMicrocir culation. 2000 v. (22). N 1, pp. 9-15.

32.Манцкава М., Мчедлишвили Г., Элькин С., Паргалава Н., Котария Т., Цинамдзгвришвили Б. Исследования функционального состояния резистивных артерий человека при некоторых видах сосудистой патологии. В кн.: Патофизиология микроциркуляции и гемостаза (под редакцией Н. Н. Петрищева). Издательства СПб ГМУ, Санкт-Петербург, стр. 323 – 331, 1998.

 

         

One Response to გამოქვეყნებული სტატიების ნუსხა

  1. tengior says:

    Firefox Windows 8

    საინტერესოა რიგით მე 8 სტატიის გაცნობა. იქნებ ქართულ ენაზე მოგვაწოდოთ თქვენი სტატიები.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

↓