ჰემორეოლოგიური დარღვევები და არტერიოლების წინაღობა გულის იშემიური დაავადების დროს

68თ.  ურდულაშვილი,  ნ. მომცელიძე,
მ. მანწკავა, ნ. ნარსია,
გ. მჭედლიშვილი.


 

ჰემორეოლოგიური ცვლილებები, სავარაუდოდ, აქტიურად მონაწილეობენ გულის იშემიური დაავადების ჩამოყალიბებაში. მაგრამ ეს ფაქტი სათანადო არ არის ჯერ შესწავლილი. ჩვენ გამოვიკვლიეთ მიკროცირკულაციის დარღვევის თავლსაზრისით ყველაზე მინიშვნელოვანი ფაქტორი. ეს არის ერითროციტების აგრეგადობა. ზოგ პაციენტებში აგრეგადობასთან ერთოდ ვიკვლევდით ხელის რეზისტიული არტერიების წინაღობას. აღმოჩნდა, რომ აგრეგადობა კონტროლთან შედარებით ორჯერ იზრდებოდა და მომატება კორელირდებოდა დაავადების სიმძიმესთან, ხოლო რეზისტენტობა მხოლოდ ზოგიერთ პაციენტს (მხოლოდ 45 %). ჩვენ დავასკვენით, რომ ჰემორეოლოგიური დარღვევები თამაშობს წამყვან როლს გულსისხლძარღვთა დაავადებების პათოგენეზში.

 

         

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

↓