თრომბოციტების რაოდენობის შეფასება სტრესინდუცირებული აპნოეს დროს

33მ. მანწკავა, ნ. მომცელიძე.

 

 

 

 

 

 

         

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

↓