ერითროციტების აგრეგაცია და ადჰეზია, მე – 13 საერთაშორისო კონფერენცია პათოლოგიაში, 26-27 ივნისი, 2017, სანდიეგო, ამერიკა

მანწკავა M.

უჯრედის ბიოლოგიის თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ უჯრედების ადჰეზია, არამედ მათი აგრეგაციის უნარიც. ბიოლოგიური კვლევებისათვის და გამოყენებითი მედიცინისათვის ძალზე მნიშვნელოვანია ერითროციტების აგრეგაცია. ჩვენ კვლევაში არის გამოყენებული ე.წ.''ქართული მეთოდი''.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *