ჩემს შესახებ

96პატივცემულო სტუმრებო, მოხარული ვართ საიტზე თქვენი შემობრძანებით!

საიტის გვერდებზე თქვენთან ერთად  განვიხილავთ სიახლეებს რეოლოგიაში. მივესალმებით თქვენ კომენტარებს.
საიტი განკუთვნილია სხვადასხვა სამიზნე აუდიტორიისათვის.
ვიწვევთ  თანამშრომლობისათვის ახალგაზრდა ექიმებს, ფიზიოლოგებს, დოქტორანტებს, სტუდენტებს. საიტის ფარგლებში ჩატარდება on-line ტრენინგები და სამეცნიერო კონფერენციები.
საიტზე განთავსებულია პაციენტის on-line  გვერდი, სადაც კვალიფიციური ექიმი-რეოლოგები უპასუხებენ თქვენ შეკითხვებს.

 გისურვებთ წარმატებებს!

   

 

7გვარი, სახელი: მანწკავა მაია (მაკა).

დაბადების ადგილი: თბილისი.

დაბადების თარიღი: 5 ივნისი 1970 წელი.

სამუშაო ადგილი: ი.ბერიტაშვილის სახ. ბიომედიცინის კვლევის ცენტრი.

e-mail: mantskavamaka@rambler.ru.

განათლება
1987 – 1992 წ – ი.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფიზიკის ფაკულტეტი (სპეციალობა: ბიოფიზიკა).

1998 – 2001 წ – ასპირანტურა, ი.ბერიტაშვილის სახ. ფიზიოლოგიის ინსტიტუტი.

2010 წ – JIPA – ჯანდაცვის სამართალი, მენეჯმენტი და მართვა (სრული კურსი).


სამუშაო გამოცდილება

1992 – 1999 წ –  უფროსი ლაბორანტი, მიკროცირკულაციის კვლევის ცენტრი, ი.ბერიტაშვილის სახ. ფიზიოლოგიის ინსტიტუტი.

1999 – 2002 წ. – უმცროსი მეცნიერ-თანამშრომელი, სისხლის მიმოქცევის ფიზიოლიგიის და პათოფიზიოლოგიის ლაბორატორია,ი.ბერიტაშვილის სახ. ფიზიოლოგიის ინსტიტუტი.

2002 – 2006 წ. –  მეცნიერ-თანამშრომელი, სისხლის მიმოქცევის ფიზიოლიგიის და პათოფიზიოლოგიის ლაბორატორია,ი.ბერიტაშვილის სახ. ფიზიოლოგიის ინსტიტუტი.

2006 – 2014 წ. – უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, თავის ტვინის სისხლის მიმოქცევის და მეტაბოლიზმის განყოფილება, ი.ბერიტაშვილის ბიომედიცინის კვლევის ცენტრი.

2014 წ. –  წამყვანი მეცნიერ თანამშრომელი, თავის ტვინის სისხლის მიმოქცევის და მეტაბოლიზმის განყოფილება, ი.ბერიტაშვილის ბიომედიცინის კვლევის ცენტრი.

საზოგადოების წევრობა
1992 წ. –  მიკროცირკულაციის და ჰემორეოლოგიის ქართული საზოგადოების წევრი.

1992 წ. –  საქართველოს ფიზიოლოგთა საზოგადოების წევრი.

1993 წ. –  მიკროცირკულაციის და ჰემორეოლოგიის ევროპის საზოგადოების წევრი.

2013 წ. –  შოკის ევროპული საზოგადოების წევრი.

2013 წ. –  FENS-ის მდივანი.

2015 წ. –  მიკროცირკულაციის და კლინიკური ჰემორეოლოგიის ევროპული საზოგადოების ქართული სეგმენტის თავჯდომარე.

პედაგოგიური გამოცდილება
1995 – 2000 წ. –  პათფიზიოლოგია, ქართული სამედიცინო ინსტიტუტი "მედიკორი".

1995 – 2000 წ. –  პათფიზიოლოგია, ფიფიას სახ. სამედიცინო ინსტიტუტი.

ჯილდოები
2005 წ. –  პრეზიდენტის სტიპენდიანტი.

2008 წ. –  საუკეთესო ესეს ავტორი. პირველი პრემია. ფიზიოლოგიის საზოგადოების კონკურსი.

პროექტები:
1997 – 1999 წ. –  მეცნიერებათა აკადემიის გრანტი (”Investigation of the morpho-prhysiological changes inside the cerebral cortex and their Patho physiological analysis” – მკვლევარი).

2000 – 2001 წ. – მეცნიერებათა აკადემიის გრანტი – (”Role of hemorheological factors in the athogenesis of neurological, caradiological and angiological diseases” – მკვლევარი).

2002 – 2003 წ. – მეცნიერებათა აკადემიის გრანტი – (”Clinical-experimental investigations
during the hypertension, cerebral infarcts and diabetes mellitus” – მკვლევარი).

2004 – 2005 წ. – მეცნიერებათა აკადემიის გრანტი – (“Microcirculatory changes and hemorheological disorders during development of shocks” – მკვლევარი).

2003 – 2006 წ.  –  გრანტი International Science and Technology Center (G-782). –(“Metallation in solid surface” – მკვლევარი).

2013 – 2015 წ.  –  შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი (FR/420/7-270/12). –
("Hemorheologycal disorders in the hemoragical shok" – ხელმძღვანელი).

2015 წლის 1-5 სექტემბერი – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი სამოგზაურო გრანტი (2015_tr_780).

2015 წლის 12-16 ოქტომბერი შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის სეზონური სკოლის გრანტი. “რეოლოგიის და მიკროცირკულაციის საერთაშორისო სკოლა”, სკოლის მთავარი ორგანიზატორი (2015SS_001_2)/

2015 წლის 11-12 ოქტომბერი “პირველი საერთაშორისო კონფერენცია რეოლოგიაში”
(თვითდაფინანსება). კონფერენციის მთავარი ორგანიზატორი.

კომპიუტერული პროგრამები:
Office programs: Microsoft Office Word; Microsoft Office Excel; Microsoft Office PowerPoint; Microsoft Office Publisher; Microsoft Office Access, iOs, Mac, Safary.
Grafical programs: Adobe Photoshop; Windows muvie maker.
Programs for statistic alanalisis: Mini Tab; Mat Lab; origin.

ბოლო 10 წლის განმავლობაში მაია მანწკავას მიერ  გამართული  შეხვედრებმა უცხოელ კოლეგებთან და საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებთან საფუძველი ჩაუყარა საქართველოში ბიომედიცინის ახალი მიმართულების, კარძოდ, კლინიკური ჰემორეოლოგიის დანერგვას: გამოიყო საპილოტე პირველადი დახმარების და ჰოსპიტალურ სექტორის ობიექტები, სადაც პაციენტისადის მისაწვდომი გახდა ჰემორეოლოგიური გამოკვლევების ჩატარება. უმაღლეს სამედიცინო სასწავლებლებში შეიქმნა ახალი მოდული, რომლის სილაბუსის შემდგენელი გახლავთ მაია მანწკავა. მისი ორგანიზატორობით გაიმართა რეოლოგიის პირველი საერთაშორისო კონფერენცია ((http://www.biomedicine.org.ge/ge/news.php?page=2, http://bsu.edu.ge/main/page/4591/index.html), , რეოლოგიის და მიკროცირკულაციის საერთაშორისო სკოლა (http://mantskava.wix.com/lighting-design-ru-r), მეორე საერთაშორისო კონფერენცია მტკიცებულებათა მედიცინაში (www.ebm.am), ბიორეოლოგიის მეხუთე საერთაშორისო სკოლა (http://biorheo2015.bsb-bg.eu). მისი თავჯდომარეობით საქართველოს რეოლოგთა კავშირი გაწევრიანდა ევროპის კლინიკური რეოლოგიის და მიკროცირკულაციის ევროპულ საზოგადოებაში.