Monthly Archives: October 2016

ჩანაწერების ალტერნატიული არჩევა

რეოლოგიური, ვასკულარული და ჰემოდინამიკური პარამეტრ...

მანწკავა მ.მ., ურდულაშვილი თ.ა., ნარსია ნ.ნ., მჭედლიშვილი თ.დ., მომცელიძე ნ.გ.   ჩვენი კვლევის მიზანი იყო შეგვესწავლა რეოლოგიური სტატუსის, სისხლძარღვოვანი ცვლილებების და გულის ჰემო დინამიკური პარამეტრების ერთობლიობა გულის უკმარისობის დროს გულის იშემიური დაავადების მქონე პაციენტერბში. იღებული მონაცემების ახლებური ხედვა და ინტერპრეტაცია ნებას იძლევა უკეთ შევისწავლოთ გულის უკმარისობის პატოგენეზი, გავწიოთ იმ კვლევების და ანალიზების რეკომენდაციები, რომელიც აღწერილია სტატიაში.

სრულად
Alternative text

სისხლის რეოლოგიური სტატუსი და ყურძნის წიპწის ზეთის...

მ. გაგუა, მ. მანწკავა, ნ. მომცელიძე, ნ. თამასიძე, მ. ნიკოლაიშვილი, ტ. ტუპინაშვილი, ს. ზენაიშვილი.   ბერიტაშვილის ბიოსამედიცინო ექსპერიმენტული ცენტრი საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი ბოლო 20 წლის განმავლობაში დამტკიცებული იქნა, რომ ენდოთელიუმი სრულიადაც არ არის პასიური ბარიერი ორგანოებსა და ქსოვილებს შორის, არამედ აქტიური ორგანოა, რომლის დისფუნქცია პრაქტიკულად ყველა გულსისხლძარღვთა დაავადების, მათ შორის ათეროსკლეროზის, ჰიპერტენზიის, გულის

სრულად
Alternative text

მიკროცირკულაციის და რეოლოგიის კომპლექსური შეფასება...

ახალი სტატია საერთაშორისო რეცენზირებად ჟურნალ «SCI-ARTICLES»-ში, №54, 2016, გვ.40-50   მანწკავა მ.   სტატიაში არის აღწერილი რეოლოგიური პარამეტრების და მიკროცირკულაციის ერთდროული შეფასების მონაცემები დიაბეტურ პაციენტებში მიკროანგიოპათიების განვითარების დროს. სტატიაში მოყვანილია ახალი არაინვაზიური მიკროცირკულაციის შეფასების მეთოდოლოგიის დეტალური აღწერილობა.   საკვანძო სიტყვები: მიკროცირკულაციის კოეფიციენტი, დიაბეტი, ანგიოპათიები.   აღნიშნული სტატიის გაცნობა შეგიძლიათ ამავე საიტის რუსული ვერსიის განყოფილებაში. დააჭირეთ

სრულად
Alternative text

მიკროცირკულაციის კოეფიციენტის შეფასების ახალი არაი...

მ.მანწკავა ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი, 0160, თბილისი, საქართველო, ლ.გოთუას ქ., 14, e-mail: mantskavamaka@rambler.ru   ანოტაცია. სისხლის მიმოქცევის სისტემის სადიაგნოსტიკო საშუალებაა  რეზისტიული არტერიების ფუნქციური მდგომარეობის კვლევა. საერთო არტერიული და ვენური წნევის მუდმოვობის დროს, რეზისტიული არტერიებში წნევა განპირობებულია მათი ფუნქციური მდგომარეობით. ახალი არაინვაზიური მეთოდი იყო განხორციელებული ოთხარიანი ულტრაბგერითი ხელსაწყოთი “Dop 8/4” (გერმანია). სხივის და მუხლის არტერიების სტანდარტული

სრულად
Alternative text

ჰემორეოლოგიური დარღვევები და არტერიოლების წინაღობა...

თ.  ურდულაშვილი,  ნ. მომცელიძე, მ. მანწკავა, ნ. ნარსია, გ. მჭედლიშვილი.   ჰემორეოლოგიური ცვლილებები, სავარაუდოდ, აქტიურად მონაწილეობენ გულის იშემიური დაავადების ჩამოყალიბებაში. მაგრამ ეს ფაქტი სათანადო არ არის ჯერ შესწავლილი. ჩვენ გამოვიკვლიეთ მიკროცირკულაციის დარღვევის თავლსაზრისით ყველაზე მინიშვნელოვანი ფაქტორი. ეს არის ერითროციტების აგრეგადობა. ზოგ პაციენტებში აგრეგადობასთან ერთოდ ვიკვლევდით ხელის რეზისტიული არტერიების წინაღობას. აღმოჩნდა, რომ აგრეგადობა კონტროლთან შედარებით ორჯერ

სრულად
Alternative text

სისხლის ჰემოროლოგიური სტატუსი...

მანწკავა მ., მომცელიძე ნ. ლამბერგის აკადემიის გამომცემლობა (ISBN 978-3-659-66111-2) 2014. www.lap-publishing.com.          

სრულად
Alternative text

ფარისებრი ჯირკვლის დისფუნქციის არ მქონე 11-13 წლის...

ბერიაშვილი ს., დავით აღმაშენებლის სახ. უნივერსიტეტი. თბილისი. მანწკავა მ. ასოცირებული პროფესორი, ი. ბერიტაშვილის სახ. ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი. თბილისი. მომცემლიძე ნ., ასოცირებული პროფესორი, ი. ბერიტაშვილის სახ. ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი. თბილისი. ნიკოლაიშვილი მ., ასოცირებული პროფესორი, ი. ბერიტაშვილის სახ. ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი. თბილისი. ტუპინაშვილი თ., დავით აღმაშენებლის სახ. უნივერსიტეტი. თბილისი. თამასიძე ნ., დავით აღმაშენებლის სახ. უნივერსიტეტი. თბილისი.   სტატიაში

სრულად
Alternative text

სისხლის ჰემორეოლოგია და ოპერაციული ჩარევით გამოწვე...

მანწკავა მ.  მომცელიძე ნ. სტრესის ჩამოყალიბება და გავრცელება სისხლის მიმოქცევის ადექვატურობით არის განპირობებული, რაც თავის მხრივ ეყრდნობა კოაგულაციურ და ჰემორეოლოგიური სისტემების ერთობლივ მუშაობას. სტატიაში არის მოყვანილი ადაპტაციური რესურსის რაოდენობრივი და ხარისხობრივი შეფასება რეოლოგიური სტატუსის განსაზღვრის მაგალითზე. ჩვენ მოვიაზრეთ სისხლის დენადობის შეფასების მეთოდი ერითროციტების აგრეგადობის განსაზღვრაზე დაყრდნობით. ჩვენ გამოვიკვლიეთ პაციენტები, რომლებსაც დაენიშბად ქირურგიული ორერაცია. შეტყობინების დღე მათ

სრულად
Alternative text

ჰემორეოლოგიური, მიკროვაკულარული და ჰემოდინამიკური ...

ურდულაშვილი თ., მომცელიძე ნ., მანწკავა მ., ნარსია ნ., მჭედლიშვილი გ.   ჰემორეოლოგიური დარღვევების მნიშვნელობა მწვავე სისხლძარღვოვანი სინდრომების წარმოქმნაში კარგად არის ცნობილი, მაგრამ მათი როლი ქრონიკული იშემიური დაავადების წარმოქმნაში ჯერ კიდევ არ არის ცნობილი. ჩვენ ნაშრომში განვიხილეთ რეოლოგიური სისხლძარღვოვანი და ჰემოდინამიკური ფაქტორს როლი კორონარული გულის დაავადების წარმოქმნაში. აღმოჩნდა, რომ რეოლოგიური დარღვევები ვლინდება დაავადების ადრეულ ეტაპზე ვიდრე

სრულად
Alternative text

 

 

2016 წლის ნობელიანტი

139ნობელის პრემია მედიცინაში და ფიზიოლოგიაში გადაეცა ტოკიოს ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის პროფესორს იოსინორი ოსუმის უჯრედის აუტოფაგიის სფეროში აღმოჩენის გამო. რეოლოგთა საზოგადოება ულოცავს პროფესორს და ამზადებს სამეცნიერო ნარკვევს თემაზე "აუტოფაგია და სისხლის უჯრედები".

 

 

 

 

↓