Monthly Archives: October 2016

ჩანაწერების ალტერნატიული არჩევა

მრავალკომპონენტიანი მეცნიერება 2...

რავალკომპონენტიანი მეცნიერება, მულტიდისციპლინური უმაღლესი სკოლის შრომათა კრებული (4):4, .66-69 ISSN 978-9941-485-14-5 ქართულენოვანი ორიგინალური კითხვარების გამოყენების როლი ფუნდამენტურ სამეცნიერო კვლევებში მ.მანწკავა1, ბ.მოსია2, ლ.შენგელია1,  ნ.მომცელიძე3 1) ევროპის უნივერსიტეტი. 2) ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი. 3) შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. ფუნდამენტური და გამოყენებითი სამეცნიერო პროექტების ადმინისტრირება წარმოადგენს არის ერთერთ პრობლემურ სამეცნიერო საკითხს საქართველოში და მის საზღვრებს

სრულად
Alternative text

ფარისებრახლო ჯირკვლის დისფუნქცია და სისხლის რეოლოგ...

ს. ბერიაშვილი, მ. მანწკავა,  ნ. მომცელიძე, ს.ზენაიშვილი, მ. ნიკოლაიშვილი, თ. ტუპინაშვილი, ი. ვაშაკიძე   ბერიტაშვილის ბიოსამედიცინო ექსპერიმენტული ცენტრი, საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი   საქართველოში ბავშვებსა და მოზარდებში ფარისებრი ჯირკვლის პათოლოგიების გავრცელება ეპიდემიოლოგიურ მონაცემებიდან გამომდინარე მაღალია და 5% შეადგენს. ფარისებრი ჯირკვლის დისფუნქციას ხელს უწყობს: მოზარდებში ჰორმონალური ძვრები, თანამედროვე ეპიდემიოლოგიის მონაცემებით 10-დან 15 წლის ასაკის მოზარდებში

სრულად
Alternative text

ჰემორაგიული შოკის დროს ერითროციტების დეფორმირების ...

მანწკავა მ., მომცელიძე ნ., ლ. დავლიანიძე.   ი. ბერიტაშვილის სახ. ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი.   ნაშრომში არის წარმოდგენილი თუ როგორ იცვლება ერითროციტების დეფორმადობის უნარი ექსპერიმენტული ჰემორაგიული შოკის დროს. აღმოჩნდა, რომ დეფორმადობის ინდექსი მცირდება ჰემორაგიული შოკის  სტადიების გაზრდასთან ერთად (12% – პირველი სტადია, 13% – მეორე სტადია და 15% – მესამე სტადია). ეს მონაცემები ძალზე მნიშვნელოვანია გადაუდებელი

სრულად
Alternative text

მრავალკომპონენტიანი მეცნიერება...

რავალკომპონენტიანი მეცნიერება, მულტიდისციპლინური უმაღლესი სკოლის შრომათა კრებული (4):4, .66-69 ISSN 978-9941-485-14-5 ქართული ენის და ლათინური ტერმინების შეზღუდული გამოყენება „ექიმ-პაციენტი“-ს კავშირის გასამყარებლად. ლინგვისტური და პსიქოლოგიური ფაქტორი მ.მანწკავა1, ბ.მოსია2, ლ.შენგელია1,  ნ.მომცელიძე3 1) ევროპის უნივერსიტეტი, 2) ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი 3) შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი სტატიაში არის არის განხილული პაციენტის და ექიმის ურთიერთობების ფსიქოლოგიური საკითხები.

სრულად
Alternative text

მიკროცირკულაციის კოეფიციენტის შეფასების ახალი არაი...

მ.მანწკავა ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი, 0160, თბილისი, საქართველო, ლ.გოთუას ქ., 14, e-mail: mantskavamaka@rambler.ru   ანოტაცია. სისხლის მიმოქცევის სისტემის სადიაგნოსტიკო საშუალებაა  რეზისტიული არტერიების ფუნქციური მდგომარეობის კვლევა. საერთო არტერიული და ვენური წნევის მუდმოვობის დროს, რეზისტიული არტერიებში წნევა განპირობებულია მათი ფუნქციური მდგომარეობით. ახალი არაინვაზიური მეთოდი იყო განხორციელებული ოთხარიანი ულტრაბგერითი ხელსაწყოთი “Dop 8/4” (გერმანია). სხივის და მუხლის არტერიების სტანდარტული

სრულად
Alternative text

მოქმედების სხვა და სხვა ხანგრძლივობის ინსულინის გა...

მანწკავა მ., მომცელიძე ნ., ურდულაშვილი თ. თანამედროვე ფარმაკოლოგიაში არსებობს სხვადასხვა ხანგრძლივობის ზემოქმედების ინსულინები. ეს იძლევა საშუალებას კლინიცისტმა ექიმმა შეადგინოს საჭირო მკურნალობის სქემები. ჩვენი კვლევის მიზანი იყო შეგვესწავლა და დაგვედგინა აქამდე უცნობი ფაქტები იმის შესახებ, თუ როგორ მოქმედებენ განსხვავებული მოქმედების დროით და ხანგრძლივობით ინსულინები ერითროციტების აგრეგაცნიულ უნარზე შაქრიანი დიაბეტის მქონე პაციენტებში და ინ ვიტორ პირობებში. საკვანძო

სრულად
Alternative text

ჰემორეოლოგიური დარღვევები I და II ტიპის შაქრიანი დ...

მაია მანწკავა, ნანა მომცელიძე, ნუგზარ ფარღალავა, გიორგი მჭედლიშვილი.    ამ კვლევის მიზანი იყო შეგვეფასებინა რეოლოგიურ თვისებების დრღვევები, კერძოდ, ერითროციტების აგრეგაციის ინდექსი I ტიპის შაქრიანი დიაბეტის და II ტიპის შაქრიანი დიაბეტის დროს. აგრეგაციის შესაფასებლად ჩვენ გამოვიყენეთ  “Georgian technique”, რომელიც შეიქმნა ჩვენს ლაბორატორიაში. უპირატესობა ამ მეთოდის მდგომარეობს მის პირდაპირობაში და რაოდენობრივობაში. პაციენტები დავყავით ორ ჯგუფად: I ტიპის

სრულად
Alternative text

განხორციელების აუცილებლობას რეოლოგიური გამოკვლევებ...

ლომიტაშვილი ნ., მანწკავა მ., ურდულაშვილი ნ., ურდულაშვილი თ., მჭედლიშვილი თ., მომცელიძე ნ.   პრეეკლამპსია არის ნორმალური ორსულობის გართულება, რომელიც არის პერინატალური სიკვდილიანობის ერთერთი ხშირი მიზეზი. ჩვენი სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობა მიზნად ისახავდა პრეეკლამპსიის ეტიოლოგიის აქამდე უხნობი ფაქტების გამოკვლევას ერთის მხრივ და, მეორეს მხრივ, ჰემორეოლოგიური ტესტების დანერგვის სარგებელი აღწერას. ამას გარდა ფუნდამენტური სარგებელისა აქვს სოციალური და საზოგადოებრივი მნიშვნელობა. ჩვენი მიზანი იყო შეგვეფასებია სისხლის რეოლოგიური

სრულად
Alternative text

რეოლოგიური, ვასკულარული და ჰემოდინამიკური პარამეტრ...

მანწკავა მ.მ., ურდულაშვილი თ.ა., ნარსია ნ.ნ., მჭედლიშვილი თ.დ., მომცელიძე ნ.გ.   ჩვენი კვლევის მიზანი იყო შეგვესწავლა რეოლოგიური სტატუსის, სისხლძარღვოვანი ცვლილებების და გულის ჰემო დინამიკური პარამეტრების ერთობლიობა გულის უკმარისობის დროს გულის იშემიური დაავადების მქონე პაციენტერბში. იღებული მონაცემების ახლებური ხედვა და ინტერპრეტაცია ნებას იძლევა უკეთ შევისწავლოთ გულის უკმარისობის პატოგენეზი, გავწიოთ იმ კვლევების და ანალიზების რეკომენდაციები, რომელიც აღწერილია სტატიაში.

სრულად
Alternative text

 

 

2016 წლის ნობელიანტი

139ნობელის პრემია მედიცინაში და ფიზიოლოგიაში გადაეცა ტოკიოს ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის პროფესორს იოსინორი ოსუმის უჯრედის აუტოფაგიის სფეროში აღმოჩენის გამო. რეოლოგთა საზოგადოება ულოცავს პროფესორს და ამზადებს სამეცნიერო ნარკვევს თემაზე "აუტოფაგია და სისხლის უჯრედები".

 

 

 

 

↓