This is default featured post 1 title

This is default featured post 2 title

This is default featured post 3 title

This is default featured post 4 title

This is default featured post 5 title

მოგესალმებით!

96პატივცემულო სტუმრებო, მოხარული ვართ საიტზე თქვენი შემობრძანებით!

საიტის გვერდებზე თქვენთან ერთად  განვიხილავთ სიახლეებს რეოლოგიაში. მივესალმებით თქვენ კომენტარებს.
საიტი განკუთვნილია სხვადასხვა სამიზნე აუდიტორიისათვის.
ვიწვევთ  თანამშრომლობისათვის ახალგაზრდა ექიმებს, ფიზიოლოგებს, დოქტორანტებს, სტუდენტებს. საიტის ფარგლებში ჩატარდება on-line ტრენინგები და სამეცნიერო კონფერენციები.
საიტზე განთავსებულია პაციენტის on-line  გვერდი, სადაც კვალიფიციური ექიმი-რეოლოგები უპასუხებენ თქვენ შეკითხვებს.

 გისურვებთ წარმატებებს!

 

შრომების გზამკვლევი

შრომების სახეები
[su_animate type=”flipInX” delay=”1″] 103 
მონოგრაფიები[/su_animate]
[su_animate type=”flipInY” delay=”1.5″]  101

 

სტატიები[/su_animate]

[su_animate type=”flipInY” delay=”2″]  100 
რეზიუმეები[/su_animate]
[su_animate type=”flipInX” delay=”2.5″]  102 
თეზისები[/su_animate]

სიცოცხლის უზრუნველყოფა კრიტიკული მდგომარეობის დროს

კონფერენცია: „სიცოცხლის უზრუნველყოფა კრიტიკული მდგომარეობის დროს“ და სიმპოზიუმი „შოკის კვლევა“ ჩატარდება 19-20 ოქტომბერს 2017, მოსკოვში, რუსეთი.


ქართველი მეცნიერების მოხსენების სახელწოდებაა „ჰემორეოლოგიური პარამეტრები შოკის დროს“ (მანწკავა მ.). თეზისში აღწერილია თუ როგორ იცვლება ჰემორეოლოგიური პარამეტრები ექსპერიმენტული შოკის პირველი სტადიის დროს.

 

ექიმთა სპეციალიზირებული ტრენინგი

ექიმთა საყურადღებოდ! ექიმთა ხელშემწყობი ევროპული აპრობირებული პროგრამის ფარგლებში ტარდება ექიმთა სპეციალიზირებული ტრენინგი.

ტრენინგის ფარგლებში მოხდება ექიმთა თეორიული და პრაქტიკული გადამზადება, გაიცემა ექიმ-რეოლოგის ევროპის კლინიკური ჰემორეოლოგიის ცენტრის საერთაშორისო სერთიფიკატი. სერთიფიკატი უზრუნველყოფს ექიმ-რეოლოგად მუშაობის უფლებას.

ტრენინგი განკუთვნილია თერაპევტების, კარდიოლოგების, ანგიოლოგების, ტრანსფუზიოლოგების, ჰემატოლოგების, ანესთეზიოლოგების, რეანიმატოლოგების, მეან-გინეკოლოგების, ენდოკრინოლოგების, ნევროლოგების, პედიატრების, ქირურგების, ორთოპედების და სხვ. სპეციალიზაციის ექიმებისთვის, აგრეთვე რეზიდენტებისათვის, დოქტორანტებისთვის, უმცროსი ექიმებისათვის.

ტრენინგის თემებია:

– კლინიკური ჰემორეოლოგია;

– ლაბორატორიული ჰემორეოლოგია;

ახალგაზრდა მკვლევარების ხელშემწყობი აპრობირებული ევროპული პროგრამა

გამოცხადდა ახალგაზრდა მკვლევარების ხელშემწყობი აპრობირებული ევროპული პროგრამის კონკურსი (Approved Program for Promoting Young Researchers (EAPPUR))
 
ევროპის კლინიკური ჰემორეოლოგიის და მიკროცირკულაციის საზოგადოება, ბულგარეთის სამეცნიერო აკადემიის ბიომექანიკის ინსტიტუტი, ლისაბონის პოსტდიპლომური სწავლების ცენტრი, რეოლოგთა საერთაშორისო საზოგადოება, აახენის გამოყენებითი მეცნიერებების უნივერსიტეტი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ახალგაზრდა მკვლევარების ხელშემწყობი  ევროპულ აპრობირებულ პროგრამას (European Approved Program for Promoting Young Researchers).  საქართველოში პროგრამა ჰორციელდება ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის რეოლოგიის და დიაგნოსტიკურ-ანალიტიკური სერვისების განყოფილების ბაზაზე.
 

სტატიის და ჟურნალის ციტირების ინდექსის დადგენის გზამკვლევი

სამეცნიერო მიღწევები ფასდება მეცნიერთა პროდუქტიულობით, რომელიც გამოიხატება რეფერირებად ჟურნალებში გამოქვეყნებული სტატიების რაოდენობით, მათი სამეცნიერო სიახლით და მნიშვნელობით, რაც ციტირების ინდექსით განისაზღვრება. ამ და სხვა ინდექსაციის (ხირშის ინდექსი, SJR, SNIP), ბიბლიომეტრული პარამეტრების მეთოდები და არსი აღწერილია სამეცნიერო კვლევების ევროპული საზოგადოების მიერ გამოცემულ მასალებში.

 

 

2017 წლის ESM-EVBO-ს ერთობლივი სხდომა. 29 მაისი – 1 ივნისი, 2017, ჟენევა, შვეიცარია თანაფარდობა სისხლძარღვოვანი სიბერის, დაავადების ასაკის და პაციენტთა ასაკის შორის

მანწკავა მ., მომცელიძე ნ., გოცაძე მ.

 

ჩვენს მიერ იყო შესწავლილი სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფები, რომლებსაც არ აღენიშნებოდათ დაავადებები და რომლებსაც აღენიშნებოდად არტერიული ჰიპერტენზია 5 წელი და 15 წელი. სულ 6 ჯგუფი. აღმოჩნდა რომ სუბიექტის ასაკი და დაავადების ასაკი მოქმედებს სისხლძარღვოვან დაბერებაზე. დასკვნის სახით შესაძლოა ითქვას, რომ სასხლძარღვოვან დაბერება არის რისკ-ფაქტორი ისეთი დაავადებებისა, რომლებიც კორელირებენ ადამიანის ასაკთან.

 

სისხლის რეოლოგიური ცვლილებები ინსულტის დროს კაცებში და ქალებში. ევროპის ინსულტის ორგანიზაციის კონფერენცია, პრაღა, ჩეხეთის რესპუბლიკა, 16-18 მაისი, 2017 წელს.

მანწკავა მ.

ჩვენი კვლევის მიზანი იყო გაკეთებულიყო ჰემორეოლოგიური ცვლილებების შედარებითი ანალიზი პათოგენეზი თავის ტვინის იშემიური ინფარქტების დროს ქალების და მამაკაციების ჯგუფებში. იშემიური ინფარქტი ვითარდებოდა რეოლოგიური თვისებების მკვეთრი გაუარესების ფონზე როგორც მამაკაცთა ჯგუფში, ისევე ქალთა ჯგუფში. 

 

 

 

ერითროციტების აგრეგაცია და ადჰეზია, მე – 13 საერთაშორისო კონფერენცია პათოლოგიაში, 26-27 ივნისი, 2017, სანდიეგო, ამერიკა

მანწკავა M.

უჯრედის ბიოლოგიის თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ უჯრედების ადჰეზია, არამედ მათი აგრეგაციის უნარიც. ბიოლოგიური კვლევებისათვის და გამოყენებითი მედიცინისათვის ძალზე მნიშვნელოვანია ერითროციტების აგრეგაცია. ჩვენ კვლევაში არის გამოყენებული ე.წ.''ქართული მეთოდი''.

 

 

 

საქართველოს რეოლოგთა საზოგადოება წარმოადგენს საქართველოს საბროკერო ღონისძიებაზე

საქართველოს რეოლოგთა საზოგადოება წარმოადგენს საქართველოს საბროკერო ღონისძიებაზე R & D & I საშუამავლო ღონისძიება, H2020, 2-3 მარტიi, 2017 დუსელდორფი, გერმანია.

ჩვენი გამგზავრების მიზანია მოვიძიოთ ცალკეული პირები და კომპანიები, რომლებიც გაგვიწევენ პარტნიორობას და რომელთა ინტერესის სფეროა ფუნდამენტური მეცნიერება, პრაქტიკული მედიცინა, ფარმაკოლოგია, ჯანდაცვის მენეჯმენტი. 

 

გამოიცა ელექტრონულ-ბეჭდვითი პერიოდული რეცენზირებადი ჟურნალი “SCI-ARTICLES”

გამოიცა ელექტრონულ-ბეჭდვითი პერიოდული რეცენზირებადი ჟურნალის "SCI-ARTICLES", სპეციალური გამოშვება, რომელშიც განთავსდა რეოლოგიის საერთაშორისო კონფერენციის მასალები და პრობლემას მიძღვნილი მიმოხილვითი და ორიგინალური სამეცნიერო სტატიები.

ჟურნალის გასაცნობად და წასაკითხად დააჭირეთ ლინკს:

ჟურნალი "SCI-ARTICLES"

სასურველ ფორმატში წასაკითხად იხმარეთ ღილაკები  "პლუსი" და  "მინუსი".

 

2017 წელს დაგეგმილი ღონისძიებების ნუსხა

ძვირფასო კოლეგებო, ვაქვეყნებთ 2017 წელს დაგეგმილი ღონისძიებების ნუსხას. ახალგაზრდა სპეციალისტებო, სადოქტორანტებო, სამაგისტრებო, სტუდენტებო, დაგვიკავშირდეთ, რათა მიიღოთ კვლიფიცირებული პასუხი ყველა თქვენთვის საინტერესო შეკითხვაზე თეზისების, პოსტერების, მოხსენების შესახებ და აგრეთვე ღონისძიებაზე რეგისტრაციის და განსახლების თაობაზე.

კლინიკური ქიმიის საერთაშორისო ფედერაციის ვორდლაბი 2017

22–25 ოქტომბერი 2017, დურბანი,სამხრეთ აფრიკა

http://durban2017.org/

 

 

 

 

თრომბოზის საერთაშორისო 25–ე კონფერენცია

23–26 მაისი, ვენეცია, იტალია

http://www.hemostas.ru/www.thrombosis2018.org

 

 

კლინიკური ქიმიის და ლაბორატორული მედიცინის საერთაშორისო 24–ე კონფერენცია

24–28 მაისი, სეული,  კორეა

http://www.ifcc2020.org/