სისხლის რეოლოგიური სტატუსი არტერიული ჰიპერტენზიის მკურნალობის დროს

9მანწკავა მ., მომცელიძე ნ.


ი. ბერიტაშვილის სახ. ექსპერიმენტალური ბიომედიცინის ცენტრი. თბილისი.

 

 


 

 

         

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

↓