ადამიანის რეზინსტენტული არტერიის ფუნქციური მდგომარეობის შეფასება

52გ.  მჭედლიშვილი, მ. მანწკავა,
თ. ურდულაშვილი.


 

აღსანიშნავია, რომ რეზისტიული არტერიები თამაშობენ წამყვან როლს ფიზიოლოგიური პარამეტრების რეგულაციაში სისხლის მიმოქცევის სისტემა. შემოთავაზებულია ადამიანის რეზისტიული არტერიების ფუნქციური მდგომარეობის შესაფასებლად  ახალი არაინვაზიური მეთოდი. მეთოდი ეფუძნება პოსტისქემიური ჰიპერემიის შედეგად წარმოშობილი სისხლის ნაკადის და ფონური სისხლის ნაკადის შეფარდების გამოთვლას. სისხლის ნაკადის სიჩქარის გაზომვა ხდებოდა რადიალურ არტერიაში დოპლერის ეფექტზე მომუშავე აპარატით. ეს მაჩვენებელი იყო შესწავლილი სხვადასხვა დაავადებების  დროს (რეინოს ფენომენი, არტერიული ჰიპერტენზია, შაქრიანი დიაბეტი, და ა.შ.).

 

         

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

↓