პრეეკლამპსიის დროს რეოლოგიური დარღვევები

5მანწკავა მ., მომცელიძე ნ.


ბერლინი, გერმანია, 18-21 მარტი, 2016 (ადამიანის რეპროდუქციის მე-16 მსოფლიო კონგრესი).

 

 

 

 

         

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

↓