ჰემორეოლოგიური, მიკროვაკულარული და ჰემოდინამიკური დარღვევები იშემიური დაავადების დროს

57რდულაშვილი თ., მომცელიძე ნ.,
მანწკავა მ., ნარსია ნ.,
მჭედლიშვილი გ.


 

ჰემორეოლოგიური დარღვევების მნიშვნელობა მწვავე სისხლძარღვოვანი სინდრომების წარმოქმნაში კარგად არის ცნობილი, მაგრამ მათი როლი ქრონიკული იშემიური დაავადების წარმოქმნაში ჯერ კიდევ არ არის ცნობილი. ჩვენ ნაშრომში განვიხილეთ რეოლოგიური სისხლძარღვოვანი და ჰემოდინამიკური ფაქტორს როლი კორონარული გულის დაავადების წარმოქმნაში.

აღმოჩნდა, რომ რეოლოგიური დარღვევები ვლინდება დაავადების ადრეულ ეტაპზე ვიდრე იქნება შენიშნული მათი ფუნქციური გამოვლინება. ყველაზე გამოხატულია ჰემორეოლოგიური დარღვევები არასტაბილური სტენოკარდიის და გულის უკმარისობის დროს. ჩვენ დავასკვენით, რომ სისხლის რეოლოგიური დარღვევები წარმოადგენს  მნიშვნელოვან ფაქტორს კორონარული დაავადების პათოგენეზში.

 

         

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

↓