მ. მანწკავა – რეოლოგიის პროფილის ჟურნალების ბორდის წევრი

ეს ჟურნალებია: Clinical Hemorheology and Microcirculation
(Blood Flow and Vessels)
Languages: English
Impact factor 2.242 ISSN print 1386-0291 ISSN online 1875-8622

 

104

 

105

და – Elixir International Journal
Languages: English
Current Index Copernicus, Poland Value (ICV) is 80.82, Scored Publication Impact Factor(PIF) of 6.025 powered by I2OR and currently listed in Ulrich's Periodicals Directory, Proquest, USA.

http://www.elixirpublishers.com/

 

107

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

109

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ვულოცავთ მას!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *