ჰემორაგიული შოკი და სტრესო – ჰემორეოლოგიური დარღვევების მიზეზი და შედეგი ერითროციტების აგრეგადობის მაგალითზე

31მ.  მანწკავა, ნ. მომცელიძე,
ნ. დავლიანიძე. ნ. მითაგვარია.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

↓