ჰემორეოლოგიური პარამეტრების კვლევა ჰემორეოლოგიური შოკის დროს

19მ. მანწკავა, ნ მომცელიძე,
ლ. დავლიანიძე.


 

ი. ბერიტაშვილის სახ. ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი.
 

 

 

 

 

 

         

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

↓