ჰემორაგიული შოკი და სტრესი – ჰემორეოლოგიის დარღვევის მიზეზი და შედეგი ერითროციტული აგრეგადობის მაგალითზე

75მანწკავა მ.,  ი. ბერიტაშვილის სახ. ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი, თბილისი. 0160.

მომცელიძე ნ., ი. ბერიტაშვილის სახ. ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი, თბილისი. 0160.

დავლიანიძე ლ., ი. ბერიტაშვილის სახ. ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი, თბილისი. 0160.

მითაგვარია ნ., ი. ბერიტაშვილის სახ. ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი, სისხლმოძრაობისა და მეტაბოლიზმის დეპარტამენტი. თბილისი. 0160.

 

სისხლდენების დროს განვითარებული ჰემორაგიული შოკი არის მძლავრი სტრესი ორგანიზმისათვის. სტრესული რეაქციების გავრცელება ხასიათდება მაკრო და მიკრო სისხლის მომიქცევაში მრავალი თავისებურებანით. სისხლის მიმოქცევის კრიზისი გამოიხატება სტრესული სიტუაციების დროს ჰემორეოლოგიური ფუნქციების დარღვევაში, და ვიტარდება შოკური სიტუაციის შედეგად. ჩვენ პირველად გავაერთიანედ ეს ორი პრობლემა. ნაშრომში განხილულია თუ როგორ იცვლება ჰემორაგიული შოკის პირობებში  სტრესის რანგები და განსაზღვრულია სისხლის ჰემორაგიული პარამეტრები ჰემორაგიული შოკის სხვადასხვა სტადიებში სტრესის განსხვავებული  რანგების დროს. ექსპერიმენტულ სტრესს ვიწვევდით ჰიპერთერმიის მეშვეობით.აგრეგადობა იზრდებოდა შოკის სტადიების გაზრდასთან ერთად.

 

 

         

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

↓