განხორციელების აუცილებლობას რეოლოგიური გამოკვლევების დანერგვის აუცილებლობა ორსულობის პერიოდში

Pregnant woman and child

ლომიტაშვილი ნ., მანწკავა მ., ურდულაშვილი ნ., ურდულაშვილი თ., მჭედლიშვილი თ., მომცელიძე ნ.
 


პრეეკლამპსია არის ნორმალური ორსულობის გართულება, რომელიც არის პერინატალური სიკვდილიანობის ერთერთი ხშირი მიზეზი. ჩვენი სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობა მიზნად ისახავდა პრეეკლამპსიის ეტიოლოგიის აქამდე უხნობი ფაქტების გამოკვლევას ერთის მხრივ და, მეორეს მხრივ, ჰემორეოლოგიური ტესტების დანერგვის სარგებელი აღწერას. ამას გარდა ფუნდამენტური სარგებელისა აქვს სოციალური და საზოგადოებრივი მნიშვნელობა. ჩვენი მიზანი იყო შეგვეფასებია სისხლის რეოლოგიური თვისებების ორსულთა ჰესტოზის მსუბუქი ფორმის დროს. შედეგების სტატისტიკურმა ანალიზმა და განხილვამ გვიჩვენა, რომ ერიტროციტების დეფორმაციის ინდექსი არის ყველაზე მგრძნობიარე და, შესაბამისად, ინფორმატული რეოლოგიური თვისებების შესაფასებლად ჰესტოზის დროს.


საკვანძო სიტყვები: ჰესტოზი, რეოლოგიურ თვისებები, ერითროციტეის დეფორმადობა.

 

აღნიშნული სტატიის გაცნობა შეგიძლიათ ამავე საიტის რუსული ვერსიის განყოფილებაში. დააჭირეთ მარტოოდენ რუსული ენის აღმნიშვნელ დროშას საიტის მარჯვენა ზედა მხარეს "ენის შერჩევის" განყოფილებაში.

 

         

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

↓