ჰემორეოლოგიური დარღვევები დიაბეტის დარღვევები

30მ. მანწკავა, ნ. მომცელიძე,
ნ. ფარღალავა, გ. მჭედლიშვილი.

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

↓