სისხლის ჰემორეოლოგია და ოპერაციული ჩარევით გამოწვეული სტრესი

130

მანწკავა მ.  მომცელიძე ნ.

სტრესის ჩამოყალიბება და გავრცელება სისხლის მიმოქცევის ადექვატურობით არის განპირობებული, რაც თავის მხრივ ეყრდნობა კოაგულაციურ და ჰემორეოლოგიური სისტემების ერთობლივ მუშაობას. სტატიაში არის მოყვანილი ადაპტაციური რესურსის რაოდენობრივი და ხარისხობრივი შეფასება რეოლოგიური სტატუსის განსაზღვრის მაგალითზე. ჩვენ მოვიაზრეთ სისხლის დენადობის შეფასების მეთოდი ერითროციტების აგრეგადობის განსაზღვრაზე დაყრდნობით. ჩვენ გამოვიკვლიეთ პაციენტები, რომლებსაც დაენიშბად ქირურგიული ორერაცია. შეტყობინების დღე მათ შეუფასდათ სტრესის დონე. აღმოჩნდა, რომ პაციენტებისათვის ხტრესს წარმოადგენს არა მხოლოდ დაავადება, ანესტეზია, არამედ თვით ოპერაციის შეტყობინება მათში გამოიწვევს ადაპტაციური ენერგიის მძლავრ გახარჯვას.

 

საკვანძო სიტყვები: სტრესი, სისხლის ჰემორეოლოგია, ერითროციტების აგრეგაცია , რეოლოგიური თვისებებს სტატუსი.

 

აღნიშნული სტატიის გაცნობა შეგიძლიათ ამავე საიტის რუსული ვერსიის განყოფილებაში. დააჭირეთ მარტოოდენ რუსული ენის აღმნიშვნელ დროშას საიტის მარჯვენა ზედა მხარეს "ენის შერჩევის" განყოფილებაში.

 

         

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

↓