Monthly Archives: October 2016

ჩანაწერების ალტერნატიული არჩევა

მიკროცირკულაციის კოეფიციენტის შეფასების ახალი არაი...

მ.მანწკავა ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი, 0160, თბილისი, საქართველო, ლ.გოთუას ქ., 14, e-mail: mantskavamaka@rambler.ru   ანოტაცია. სისხლის მიმოქცევის სისტემის სადიაგნოსტიკო საშუალებაა  რეზისტიული არტერიების ფუნქციური მდგომარეობის კვლევა. საერთო არტერიული და ვენური წნევის მუდმოვობის დროს, რეზისტიული არტერიებში წნევა განპირობებულია მათი ფუნქციური მდგომარეობით. ახალი არაინვაზიური მეთოდი იყო განხორციელებული ოთხარიანი ულტრაბგერითი ხელსაწყოთი “Dop 8/4” (გერმანია). სხივის და მუხლის არტერიების სტანდარტული

სრულად
Alternative text

გამოქვეყნებული სტატიების ნუსხა...

1. Манцкава М.М., Момцелидзе Н.Г. Микроциркуляция, реологический статус крови и возрастные измененния. Вестник Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан, №5, 2015 Материалы I Евразийского съезда геронтологов. Pp.173-178. 2. Mantskava M., Momtselidze N., "Щитовидная железа и пародонтит" (in press).

სრულად
Alternative text

სისხლის რეოლოგიური სტატუსი და ყურძნის წიპწის ზეთის...

მ. გაგუა, მ. მანწკავა, ნ. მომცელიძე, ნ. თამასიძე, მ. ნიკოლაიშვილი, ტ. ტუპინაშვილი, ს. ზენაიშვილი.   ბერიტაშვილის ბიოსამედიცინო ექსპერიმენტული ცენტრი საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი ბოლო 20 წლის განმავლობაში დამტკიცებული იქნა, რომ ენდოთელიუმი სრულიადაც არ არის პასიური ბარიერი ორგანოებსა და ქსოვილებს შორის, არამედ აქტიური ორგანოა, რომლის დისფუნქცია პრაქტიკულად ყველა გულსისხლძარღვთა დაავადების, მათ შორის ათეროსკლეროზის, ჰიპერტენზიის, გულის

სრულად
Alternative text

ჰემორაგიული შოკის დროს ერითროციტების დეფორმირების ...

მანწკავა მ., მომცელიძე ნ., ლ. დავლიანიძე.   ი. ბერიტაშვილის სახ. ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი.   ნაშრომში არის წარმოდგენილი თუ როგორ იცვლება ერითროციტების დეფორმადობის უნარი ექსპერიმენტული ჰემორაგიული შოკის დროს. აღმოჩნდა, რომ დეფორმადობის ინდექსი მცირდება ჰემორაგიული შოკის  სტადიების გაზრდასთან ერთად (12% – პირველი სტადია, 13% – მეორე სტადია და 15% – მესამე სტადია). ეს მონაცემები ძალზე მნიშვნელოვანია გადაუდებელი

სრულად
Alternative text

მიკროცირკულაციის და რეოლოგიის კომპლექსური შეფასება...

ახალი სტატია საერთაშორისო რეცენზირებად ჟურნალ «SCI-ARTICLES»-ში, №54, 2016, გვ.40-50   მანწკავა მ.   სტატიაში არის აღწერილი რეოლოგიური პარამეტრების და მიკროცირკულაციის ერთდროული შეფასების მონაცემები დიაბეტურ პაციენტებში მიკროანგიოპათიების განვითარების დროს. სტატიაში მოყვანილია ახალი არაინვაზიური მიკროცირკულაციის შეფასების მეთოდოლოგიის დეტალური აღწერილობა.   საკვანძო სიტყვები: მიკროცირკულაციის კოეფიციენტი, დიაბეტი, ანგიოპათიები.   აღნიშნული სტატიის გაცნობა შეგიძლიათ ამავე საიტის რუსული ვერსიის განყოფილებაში. დააჭირეთ

სრულად
Alternative text

რეოლოგიური, ვასკულარული და ჰემოდინამიკური პარამეტრ...

მანწკავა მ.მ., ურდულაშვილი თ.ა., ნარსია ნ.ნ., მჭედლიშვილი თ.დ., მომცელიძე ნ.გ.   ჩვენი კვლევის მიზანი იყო შეგვესწავლა რეოლოგიური სტატუსის, სისხლძარღვოვანი ცვლილებების და გულის ჰემო დინამიკური პარამეტრების ერთობლიობა გულის უკმარისობის დროს გულის იშემიური დაავადების მქონე პაციენტერბში. იღებული მონაცემების ახლებური ხედვა და ინტერპრეტაცია ნებას იძლევა უკეთ შევისწავლოთ გულის უკმარისობის პატოგენეზი, გავწიოთ იმ კვლევების და ანალიზების რეკომენდაციები, რომელიც აღწერილია სტატიაში.

სრულად
Alternative text

ორსულებში სისხლის რეოლოგიური სტატუსის განსაზღვრის ...

გამოქვეყნდა ახალი სტატია  საერთაშორისო რეცენზირებად  ჟურნალ «SCI-ARTICLES»-ში, №54, 2016, გვ.40-50   მანწკავა მ., მომცელიძე ნ., ურდულაშვილი თ., ლომიტაშვილი ნ.   სტატიაში აღწერილმა პოპულაციურმა კვლევამ და მონაცემთა სტატისტიკურმა ანალიზმა გამოკვეთა თუ რეოლოგიური სტატუსის რომელი შემადგენელი არის ყველაზე მგძნობიარე და ინფორმატიული ორსულობის მიმდინარეობის დროს. აღმოჩნდა რომ ერითროციტთა მემბრანის დეფორმაციის უნარი მკვეთრად იცვლება პრეეკლამპსიის დროს და მეტიც. ერითროციტთა

სრულად
Alternative text

არაინვაზიური არტერიული ელასტიურობის, სისხლძარღვის ...

მანწკავა მ., პოღოსოვა ნ.   ეს ნაშრომი წარმოადგენს კლინიკურ-ლაბორატორულ კვლევის დიზაინს (ვერსია 1). კვლევების დაგეგმვას, აღსრულებას და შეჯამებას. გააჩნია ფუნდამენტური (სამეცნიერო) და გამოყენებითი (კლინიკური) მნიშვნელობა. წინამდებარე ოფიციალური დიზაინი შედგება მიზნის და აქტუალობის აღწერილობისაგან, სამიზნე ჯგუფების მითითებისაგან, ლიტერატურული მიმოხილვისაგან, მოსალოდნელი შედეგებისაგან და გამოყენებული ლიტერატურის ჩამონათვალისაგან.   ​  

სრულად
Alternative text

ადამიანის რეზინსტენტული არტერიის ფუნქციური მდგომარ...

გ.  მჭედლიშვილი, მ. მანწკავა, თ. ურდულაშვილი.   აღსანიშნავია, რომ რეზისტიული არტერიები თამაშობენ წამყვან როლს ფიზიოლოგიური პარამეტრების რეგულაციაში სისხლის მიმოქცევის სისტემა. შემოთავაზებულია ადამიანის რეზისტიული არტერიების ფუნქციური მდგომარეობის შესაფასებლად  ახალი არაინვაზიური მეთოდი. მეთოდი ეფუძნება პოსტისქემიური ჰიპერემიის შედეგად წარმოშობილი სისხლის ნაკადის და ფონური სისხლის ნაკადის შეფარდების გამოთვლას. სისხლის ნაკადის სიჩქარის გაზომვა ხდებოდა რადიალურ არტერიაში დოპლერის ეფექტზე მომუშავე აპარატით.

სრულად
Alternative text

 

 

2016 წლის ნობელიანტი

139ნობელის პრემია მედიცინაში და ფიზიოლოგიაში გადაეცა ტოკიოს ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის პროფესორს იოსინორი ოსუმის უჯრედის აუტოფაგიის სფეროში აღმოჩენის გამო. რეოლოგთა საზოგადოება ულოცავს პროფესორს და ამზადებს სამეცნიერო ნარკვევს თემაზე "აუტოფაგია და სისხლის უჯრედები".

 

 

 

 

↓